Hulp bij indienen zienswijze uitbreiding 10 – 12 mijlzone

26 september Betreft: Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust’ Leeswijzer Dit document is bedoeld als leidraad om jouw argumenten voor de zienswijze (een ‘Zienswijze’ is een document waarop wij als burger kunnen aangeven welke informatie wij missen en waarop wij extra onderzoek zouden willen zien) te formuleren. Het staat je vrij hier toevoegingen bij te […]

schermafbeelding-2016-09-26-om-14-34-45

Hulp bij het invullen van de Zienswijze Kavelbesluiten I

26 september Betreft: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapporten kavelbesluiten I  Hollandse Kust (zuid) – hierna te noemen MER kavelbesluiten I . Leeswijzer Dit document is bedoeld als leidraad om jouw argumenten voor de zienswijze (een ‘Zienswijze’ is een document waarop wij als burger kunnen aangeven welke informatie wij missen en waarop wij extra onderzoek zouden […]

Schermafbeelding 2016-03-01 om 14.56.19

Hulp bij het invullen van de Zienswijze Kavelbesluiten II

26 september Betreft: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapporten kavelbesluiten II  Hollandse Kust (zuid) – hierna te noemen MER kavelbesluiten II . Leeswijzer Dit document is bedoeld als leidraad om jouw argumenten voor de zienswijze (een ‘Zienswijze’ is een document waarop wij als burger kunnen aangeven welke informatie wij missen en waarop wij extra onderzoek zouden […]