NOS

Berichtgeving NOS kantelt binnen 12 uur 180°

Een ‘bijzondere ervaring’. De berichtgeving van de NOS over windmolenparken pal voor de kust is in de loop van de dag behoorlijk ‘gekanteld’. Onzorgvuldige berichtgeving? In elk geval reden om onderstaand bericht naar de redactie te sturen.

Geachte redactie,
Ik heb met toenemende verbazing uw item over windmolens in het Journaal van 20 uur bekeken. Wat mij verbaast, is het volgende:
1. U laat 2 toeristen en 2 strandpachters aan het woord die zeggen dat ‘zij het niet zo erg vinden’ en ‘niet gemerkt hebben dat toeristen wegbleven’.
2. Bij Egmond staan ca 30 molens op 12 km afstand van de kust, met een hoogte van ca 130 meter.
3. In een eventueel nieuwe situatie is er sprake van ca 1000 molens, op 5,4 km uit de kust, elk ca 170 m hoog. Vanaf Bergen tot Wassenaar. Dit creëert een heel ander beeld.
4. Onderzoek vanuit het ministerie van I&M geeft als uitslag dat ca 22% van de ondervraagde toeristen aangeeft minder of niet meer naar de kust te komen. Dit als resultaat van een foto waarop 30 windmolens te zien zijn, geen honderden.
De algemene verwachting is, dat het percentage wegblijvers daardoor nog hoger zal uitvallen.
5. U stelt dat het plaatsen achter de horizon op bijvoorbeeld IJmuiden Ver veel duurder is. Dat is pertinent onjuist. Onderzoek, uitgevoerd door EZ laat zien dat dit minder dan 1% scheelt op de totaal investering van €15 miljard bouwkosten en €18 miljard subsidie. Een percentage dat verdwijnt in de marge van een dergelijk project.
6. De Rijksoverheid wil dit onderzoek pas openbaar maken na de beslissing van de ministers. Dit ‘om onrust bij elk rapport te voorkomen ‘. De naam van dit rapport is de Maatschappelijke Kosten Baten analyse.
7. Het lijkt erop dat uw verslaggeving van dit item in de loop van de dag gekanteld is. Ik weet niet waar u uw info hebt gekregen. In mijn ogen – en die van vele andere betrokkenen – is de verslaggeving in elk geval incompleet en op sommige punten onjuist.
8. De kustgemeenten hebben – omdat zij verstookt blijven van officiële informatie vanuit Den Haag – contra rapporten opgesteld die bovenstaande (kosten) onderschrijven en concluderen dat er tot 6000 banen zullen verdwijnen.

Ik hoop dat u uw missie (onafhankelijke en feitelijke berichtgeving) zult volgen en een compleet, feitelijk juist verslag zult doen van de situatie zoals die dreigt te ontstaan.

Ik ben graag bereid een en ander ook mondeling toe te lichten.
Voor een juiste beeldvorming en de door mij geciteerde rapporten kunt u zich informeren op www.vrijehorizon.nl

Met vriendelijke groet,

Albert Korper
Voorzitter Bewonersplatform Leefbare Kust.

copyright: Natascha Wiegman

Status Geminipark

Nieuw windmolenpark in Noordzee ter waarde van 2,8 miljard euro

ANP-24353175

Het bestaande windmolenpark in de Noordzee, voor Egmond aan Zee. De bouw van het nieuwe park, een van de grootste wind-op-zee-projecten tot dusver, start volgend jaar. Foto ANP/Jerry Lampen

BINNENLAND Windparkenontwikkelaar Typhoon Offshore heeft de financiering van het Gemini-project rond, het grote windmolenpark in de Noordzee ter waarde van 2,8 miljard euro. Dat hebben Typhoon en het Canadese energieconcern Northland Power vanochtend bekend gemaakt.Volgend jaar zal begonnen worden met de bouw van 150 windmolens zo’n 55 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Het park zal 600 megatwatt (MW) gaan leveren. “Met dit project hebben we bewezen dat duurzaamheid rendabel kan zijn”, aldus Typhoon topman Dirk Berkhout die tegenover deze krant benadrukt dat hij in totaal 4 gigawatt aan windparken op zee wil gaan neerzetten.

WINDMOLENPARK IN 2017 IN BEDRIJF

De 150 windmolens van het Gemini-project, een van de grootste wind-op-zee-projecten tot dusver, moeten in de zomer van 2017 in bedrijf komen. Vanaf dat moment komt ook de subsidie beschikbaar die de overheid voor dit project heeft uitgetrokken: 4,4 miljard euro, die over een periode van 15 jaar zal worden uitgekeerd.

Deze subsidie voor duurzame energie (SDE) is bedoeld om de relatief dure stroom die op deze manier verkregen wordt, te laten concurreren met stroom uit energiecentrales op land.

De totale kosten van het windpark zullen volgens een schatting van Typhoon Offshore 2,8 miljard euro bedragen. Een consortium van tien internationale banken, waaronder ABN Amro, BNP Parisbas en Banco Santander zal voor 950 miljoen euro aan het project bijdragen. Ook het Deense pensioenfonds PKA is bij de financiering betrokken.

NORTHLAND POWER BELANGRIJKSTE AANDEELHOUDER

De belangrijkste aandeelhouder van het Gemini-project is de Canadese energiemaatschappij Northland Power. Typhoon Offshore verkoopt zijn resterende belang van 5 procent aan Northland Power, waarmee het Canadese bedrijf een aandeel krijgt van 60 procent in de onderneming. “Dit tekent ons vertrouwen in het project”, reageerde de topman van Northland Power, John Brace in een verklaring.

Andere aandeelhouders zijn Siemens Financial Services (20 procent), het maritieme bouwbedrijf Van Oord (10 procent ) en het Noord-Hollandse nutsbedrijf HVC (10 procent).

Nu alle partijen zich verplicht hebben zal de zogeheten financial close nog voor de zomer plaats kunnen vinden. Dat is ook het moment dat Typhoon Offshore zelf afscheid neemt van het project. Berkhout:

“Dan zijn alle contracten getekend en wordt gestart met de bouw. Met de verkoop van ons laatste belang zijn we weer terug bij ons oorspronkelijke business model: het aankopen van locaties, het ontwikkelen van windparken op zee en het afronden van de financiering.”

BELANGRIJK AANDEEL DOELSTELLINGEN ENERGIEAKKOORD

De aanleg van het windpark ten noorden van Schiermonnikoog kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen die onder het energieakkoord zijn afgesproken: 14 procent duurzame energie in 2020. De overheid is bezig nieuwe locaties aan te wijzen voor de aanleg van windparken. Een daarvan ligt pal te westen van het Gemini-project. Berkhout: “Hier zouden we heel goed een nieuw windpark kunnen realiseren”.

 

 

met dank aan Natascha Wiegman

PvdA Zandvoort roept landelijke fractie op tot bezinning

De Zandvoortse fractie van de PvdA roept haar vertegenwoordigers in de Tweede Kamer op zich te herbezinnen op het voornemen tot plaatsing van windmolenparken op 5,4 km uit de kust.

 

Beste partijgenoten.

Het is alweer ruim een jaar geleden dat de PvdA in de Tweede Kamer de onzalige oproep deed aan VVD minister Kamp, om te gaan kijken naar mogelijkheden tot near shore plaatsing van windturbines binnen de 12-mijlszone. Dit (Let wel!) om kostenvoordelen te kunnen realiseren.

Het zal u, neem ik aan, niet ontgaan zijn dat er sinds deze oproep een alsmaar groeiend protest is gaan klinken.
Een protest dat volkomen terecht is in de ogen van de Zandvoortse PvdA fractie en van het locale PvdA bestuur.

Ik ga hier niet de zoveelste opsomming geven van de vele cijfers en prognoses die de, te verwachten, schade voor economie, werkgelegenheid en toerisme in onze badplaats moeten aantonen.
Deze moeten immers zo langzamerhand wel bij u bekend zijn.

Ik ga u vertellen waarom ik uw oproep een onzalige heb genoemd.

Door de eeuwen heen is het zicht op de Noordzee met zijn prachtige zonsondergangen bezongen, bejubeld en door de grote meesters geschilderd.
Elk jaar weer genieten duizenden mensen aan de kust, van het steeds weer terugkerende spektakel dat de ondergaande zon ons biedt.
Wie kent niet dat spannende moment…. Onder een prachtig kleurende hemel dooft het laatste puntje licht van de zon achter de strakke horizon.
Een schilderij dat tot leven komt. Òns schilderij!

En dan komt de rekenmeester…. Met één pennenstreek dreigt hij met een forse haal te kerven in dit kunstwerk dat de natuur ons heeft gegeven.
Alsof je reclamestickers voor het Rijksmuseum op de Nachtwacht plakt.

En dat alles om goedkoper uit te zijn in de strijd voor duurzaamheid.
Hoe duurzaam ben je, als je zoveel moois gaat vernietigen.

Wij doen een oproep aan u, dit niet te laten gebeuren.

Namens bestuur en fractie,

Nico Stammis
Fractievoorzitter PvdA Zandvoort

 

handtekeningen

4000 handtekeningengrens gepasseerd

Vandaag overhandigde Belinda Göransson, wethouder Financiën, Economie en Ruimtelijke Ordening in Zandvoort ruim 1700 handtekeningen aan Albert Korper. Dit is een tussenstand. De handtekeningenactie in Zandvoort, maar ook in de andere kustgemeenten en op Petities.nl loopt door tot 15 maart as.

De tussenstand: 4140 handtekeningen!! Heb jij al getekend? Nee, doe dat dan nu en vraag het ook aan jouw sociale netwerk. vrijehorizon.nl

Need to know

Alle feiten op een rij

Wat is de aanleiding om te onderzoeken of aanleg van windmolenparken onder de kust veel voordeliger kan? Het lijkt dat het onderzoek zich niet richt op de ‘of’ vraag, maar meer op de ‘hoe maken wij het mogelijk’ vraag. Hieronder een aantal feiten op een rij.

Hieronder de belangrijkste feiten op een rij.

Uitgelichte doelstellingen van het energieakkoord

 

 • 16% van alle gebruikte energie in Nederland moet duurzaam zijn in 2023
 • 80% van alle energie in Nederland moet duurzaam zijn in 2050
 • Terugbrengen van CO2 uitstoot met 20% in 2023

 

Status 2014

 

 • Nederland produceert 4% duurzame energie
 • Ministerie van Economische Zaken (EZ) wil versnelling om te voldoen aan de Europese afspraken
 • Huishoudens in Nederland gebruiken ca 20% van alle energie
 • De Nederlandse industrie gebruikt ca 80% van alle energie en

 

Kostenvergelijking windenergie – bron SDE+ 2014, ECN in opdracht van EZ

 

 • Op land –  7 eurocent/kwh
 • Op zee < 10 m diepte –  13,5 eurocent/kwh
 • Op zee > 10 m diepte – 15 eurocent/kwh

 

Uitgangspunt Ministerie EZ – kamerdebat voorjaar/zomer 2013 – 40% voordeliger

 

 • Bouwen in ondiep water is 40% goedkoper (Jan Vos / PvdA – Henk Kamp / VVD), 13 januari 2013
 • Op basis hiervan en omwille van een ‘versnelling in de aanleg van windparken op zee tegen minder kosten’, besluit Minister Kamp te laten onderzoeken hoeveel voordeliger aanleg binnen de 12 mijlzone is.
 • Inmiddels (2015) heeft de Minister het voorstel gedaan om niet op zeer dichte afstand van de kust te zoeken, maar de reeds vastgestelde zoekgebieden op 12 mijl uit de kust naar de kust toe uit te breiden naar 10 mijl, ofwel 18,5 km.

 

Activiteiten Platform Maritieme Windmolenparken (PMW)

 

 • PMW (en vele andere maatschappelijke organisaties en overheden) hebben hier ernstige bezwaren tegen uitgesproken. Op basis van deze bezwaren zijn zij uitgenodigd deel te nemen aan deze onderzoeken.
 • Tijdens deze deelnamesessie hebben wij de eis gesteld een onderzoek te laten doen naar het effect van windmolenparken op het toerisme langs de Nederlandse Kust.
 • Een standaard procedure van de overheid is, een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) te laten doen om ‘alle (maatschappelijke) effecten’ van deze beslissingen te wegen. Echter uitsluitend op BV Nederland niveau. De lokale effecten worden hierbij niet of onvoldoende gewogen.

 

Onderzoek resultaat – 6% – 13% minder bezoekers. bron: ZKA in opdracht van Ministeries EZ en I&M.  

 

 • Significante effecten op bezoek aan kusten gebaseerd op een foto waar één windmolenpark  van ongeveer 30 molens zichtbaar opgesteld staan.
 • 45% van Nederlandse toeristisch recreatieve bezoekers en ca 35% van de Duitse verblijfstoeristen geeft aan dat dit de beleving negatief zal beïnvloeden.
 • Ca 15% recreanten geeft aan deze kust (veel) minder of niet meer te zullen bezoeken. (Duitsers 8%)
 • Effect zal (onderkend door Rijkswaterstaat / Ministerie van Infrastructuur en Milieu) ernstiger zijn bij meerdere windparken (Amalia, Luchterduinen en eventuele parken op 6 km uit de kust), ofwel eenstapeling van windmolenparken
 • In dit onderzoek is niet onderzocht wat het effect is van een volledig met turbines volstaande horizon. De verwachting is gerechtvaardigd dat de hierboven genoemde getallen hoger zullen uitvallen.

40% Kostenreductie – niet afhankelijk van plaatsing maar van ‘verwachte’ ontwikkelingen. Boterzacht!!

Het Energieakkoord gaat uit van een mogelijke kostenreductie van 40% per opgewekt kilowatt/uur. Dit is het gevolg van:

 • Leerproces, efficiëntere productie, verwacht beter rendement windturbines
 • In de afgelopen jaren zijn de kosten per Kwh uitsluitend toegenomen.
 • Onafhankelijke bronnen verwachten dat deze 40% niet gerealiseerd wordt.
 • Het Economische Bureau van de Bouw vindt 25% al een ‘enorme uitdaging’.
 • In het Energieakkoord op pagina 70 is een voorbehoud opgenomen ten aanzien van deze 40% kostenreductie
 • De Rekenkamer heeft in april 2015 een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat alle veronderstelde opbrengsten in het Energieakkoord 24% hoger ligt dan de reële opbrengsten.
 • Voor windenergie zijn historische reeksen beschikbaar (CBS) waaruit blijkt dat de gemiddelde opbrengst in de afgelopen jaren van de bestaande windparken op zee ca 34% bedraagt. Het Energieakkoord en het SDE+ 2014 gaan uit van 50%!

 

Economische effecten afgeleid uit dit onderzoek – verlies van 11500 banen.

 • Jaarlijkse uitgaven langs Nederlandse kust in recreatieve sector bedragen € 4,5 miljard (bron: Pantea)
 • Een terugloop met 15% van de bezoekers resulteert in een afname van bijna  €  675 miljoen.
 • De gemiddelde omzet per werknemer (FTE) in deze sector € 85.000/jaar. (bron: Koninklijke Horeca Nederland)
 • Een terugloop van € 675 miljoen resulteert in een verlies van ca 7900 voltijd banen in de toeristische sector langs de Nederlandse kust. Gezien het seizoens- en parttime karakter is het aantal getroffenen een factor 1,6 groter.  
 • Veel gemeenten langs de Nederlandse kust zijn sterk tot zeer sterk afhankelijk van de inkomsten uit de toeristenindustrie.

 

Werkgelegenheid door windparken – bron: Eneco Luchterduinen

 

 • Basis voor deze berekening is het aantal voltijdbanen tijdens en na de bouw van Luchterduinen, geëxtrapoleerd naar 4450 MW op zee.
 • 8000 voltijd banen tot 2023 (verlopend, want niet alle parken worden gelijktijdig gebouwd)
 • 1400 voltijd banen na oplevering (inclusief alle onderaannemers)
 • Een berekening gedaan door het samenwerkingsverband ‘Platform Maritiemen Windmolenparken laat een terugloop zien van bijna 6000 banen. Het verschil wordt verklaard door het aantal dagjesmensen / verblijfstoeristen dat hierbij gebruikt werd. Dit is aan de behoudende kant.

 

Resultaat Maatschappelijke Kosten Baten Analyse – bron: DECISIO in opdracht EZ

 

 • Maatschappelijk rendement is hoger binnen de 12 mijl zone, dus voordeliger voor minister Kamp
 • Effecten op andere functies zijn vaak negatiever binnen de 12 mijl zone (recreatie, ecologie, zandwinning)
 • Wanneer alle molens voor de Zuid-Hollandse kust (tussen Scheveningen en IJmuiden) geplaatst worden, kost dat  – over de hele periode van 20 jaar – € 200.000 per MW meer.
 • Op basis hiervan hebben wij berekend – en gecontroleerd bij Decisio – dat de gekapitaliseerde waarde hiervan € 700 miljoen bedraagt. Periode bedraagt 20 jaar.
 • Per jaar is dat een verhoging van € 35 miljoen.
 • Minister Kamp heeft in een reactie op Kamervragen eind 2014 gesteld dat het verplaatsen van 700 MW naar IJmuiden Ver een verhoging betekent van € 300 miljoen gekapitaliseerd vermogen. Het verplaatsen van de 2 velden voor de ZH kust zou dus een verhoging van € 600 miljoen betekenen, ofwel € 30 miljoen / jaar.

 

Investeringen en subsidies – bron: ECN SDE+ 2014, Energieakkoord SER 

 

 • Berekeningen van ECN (SDE +2014) gaan niet verder dan 2020. Het grootste deel van de investeringen zal echter gedaan worden na 2020.
 • Subsidie, die zal worden toegekend voor parken te bouwen tot 4450 MW bedraagt € 18.miljard.
 • Totaal investeringen in deze windparken (verhoging van 14% naar 16% van de duurzaam opgewekte energie) zal € 33 miljard (bij terugbrengen van de kosten met 40% per Kwh). Subsidiedeel hiervan is  € 18 miljard, de bouwkosten (3450 MW) circa € 15 miljard.

 

Conclusie

 

 • Windparken van de ZuidHollandse kust naar IJmuiden Ver plaatsen  is – gekapitaliseerde waarde – ca 600 miljoen duurder.
 • Een extra investering van ca 1,7 % van het totaal te investeren bedrag.
 • IJmuiden Ver heeft als bijkomende voordelen dat:
  • er ruimte is om alle windturbines tot 2023 op 1 lokatie te plaatsen.
  • deze turbines 9% meer windenergie opleveren dan dichter bij de kust (gegevens meetpaal RWE)
  • bij plaatsing van bijvoorbeeld 8MW turbines er veel minder turbines nodig zijn. Dit heeft een positieve uitwerking op de funderingskosten (minder funderingen nodig) en op de kabelkosten (minder onderlinge verbindingen)
 • Op termijn – van 16% naar 80% duurzame energie – moeten parken toch ver buiten de 12 mijl zone geplaatst worden. Hiervoor is binnen de 12 mijl zone geen plaats
 • Begin daar dan nu vast mee, want….
 • Strategisch gezien ligt IJmuiden Ver veel aantrekkelijker t.o.v. de (nog te ontwikkelen) internationale grid op zee en sluit daardoor makkelijker aan op de Britse, Duitse en Deense velden.
 • Plaatsing over de horizon laat de werkgelegenheid van ruim 11000 mensen intact
 • Plaatsing over de horizon laat de (in energieakkoord overeengekomen) werkgelegenheid in de windindustrie intact
 • Plaatsing over de horizon geeft Nederland de kans zich als kennisland verder te ontwikkelen en profileren (doelstelling kabinet)
 • Plaatsing binnen de 12 mijlzone zal de door dit kabinet gewenste versnelling ernstig vertragen door te verwachten maatschappelijke weerstand en hieruit voortvloeiende procedures
 • Mogelijke kostenbesparingen – tot de verwachte 40% – hebben niets te maken met de locatie, maar met verwachte ontwikkelingen. Wanneer deze gerealiseerd zouden worden, geldt dat ook voor plaatsing achter de horizon!!

 

 

 

Toekomstbeeld

Toekomstdroom of -nachtmerrie?

Wanneer de ministers van EZ en I&M besluiten dicht onder de kust te bouwen, wordt dit het toekomstbepalende beeld voor de generaties na ons. Een ‘parelketting’ aan windmolenparken. Of een hekwerk van schrikdraad?

Near shore locaties

Mogelijke locaties windmolenparken

Mogelijke locaties voor de Zeeuwse en Hollandse kust. De stippen zijn geen indicatie van de grootte van deze windmolenparken. Bij doorgang wordt bijna het hele omliggende, lichter gekleurde gebied, gebruikt.