10294309_618008451614176_6779681695981021321_n

Tweede Kamerleden spreken hun twijfels uit over Near Shore

Kamerleden Vos en Litjens zijn van mening dat de (geringe) besparingen van Near Shore niet opwegen tegen de voordelen van Far Shore.

Donderdag 24 april 2014

De Tweede Kamer voelt op dit moment weinig voor het bouwen van windmolens vlak voor de kust. De VVD wil nu eerst inzetten op grote windmolenparken veel verder op zee. Ook PvdA en D66 sorteren daarop voor. Dit meldt een groot landelijk ochtendblad vandaag.

Het kabinet overweegt om dicht bij de stranden, binnen de 12-mijlszone, groen licht te geven voor windturbines. Maar veel gemeentes verzetten zich daartegen. Zij vrezen dat het toerisme eronder zal lijden, omdat strandbezoekers naar hun mening niet graag tegen windmolens aankijken.

Minister Kamp (Economische Zaken) laat onderzoek doen naar de plussen en minnen van de zogeheten ’nearshore’ parken. Een tussenrapport lekte al eerder via hetzelfde wakkere ochtendblad uit. Daaruit blijkt dat de turbines veel problemen kunnen opleveren, onder andere voor natuurgebieden, visserij en de veiligheid voor de scheepvaart. Het kabinet heeft vijf gebieden op het oog: de Maasvlakte, Noord-Holland, Zuid-Holland, Schouwen-Duiveland en Ameland.

Voor de VVD is het hardnekkige verzet van lokale bestuurders tegen windmolens vlak voor hun stranden reden om het vizier nu te richten op grote windmolenparken veel verder op zee. „De discussie over turbines dicht bij de kust is heel ingewikkeld, met een hoop nadelen”, stelt Kamerlid Litjens. „Daarom moeten we nu aan de slag met parken die verder op zee. Te zijner tijd kunnen we dan kijken of er ook nog turbines binnen de 12-mijlszone nodig zijn.”

De PvdA wacht het onderzoek van Kamp af, maar volgens Kamerlid Vos lijkt het erop dat het kostenvoordeel dat het kabinet verwachtte door windmolens vlak bij de kust te bouwen in plaats van ver op zee, minder groot is dan gedacht. „Waarom zou je dan bewoners tegen je in het harnas jagen?” vraagt de sociaaldemocraat zich af. Hij ziet meer heil in „ver en veel”.

D66-Kamerlid Van Veldhoven wil dat de voordelen van plaatsing in zee, zoals minder overlast, onderzocht worden.

De geraamde besparing van € 285 miljoen euro gaat uit van plaatsing van 3450 MW aan windmolenparken binnen de 12-mijlszone. Dit is in alle opzichten onrealistisch. De maximale capaciteit voor near shore plaatsing is ca 900 MW, de realistische capaciteit is ca 350 MW. Deze laatste houdt rekening met alle “zachte en harde” beperkingen die er zijn. (Bestaande kabels, zandwinning, pijpleidingen, Natura 2000, visserij, gaswinning etc).

Daarmee zullen de besparingen volgens onze eigen berekeningen uitkomen tussen de € 70 miljoen (bij 900 MW) en € 29 miljoen (bij 350 MW).

 

tweede kamer

Vanmiddag 14.00 uur debat in de Tweede Kamer

Vandaag 14.00 uur debat tweede kamer. Bij Ziggo op TV te volgen via Politiek24 op kanaal 502. 

Dit debat kan van grote invloed zijn op de uiteindelijke besluitvorming.

Plenair debat | 14:00
VAO Windenergiegebieden (AO d.d. 24/04)

Algemene documenten
Er zijn geen documenten bij deze activiteit
Te behandelen zaken
Er zijn geen zaken bij deze activiteit

slide2

Tweede Kamerleden Vos, Litjens en Van Veldhoven spreken zich uit

In De Telegraaf van 24 april geven Tweede Kamerleden Jan Vos (PvdA) en Pieter Litjens (VVD) desgevraagd te kennen dat zeer grote parken veel verder weg op zee een betere oplossing zijn dan parken binnen de 12 mijlszone. Kamerlid Van Veldhoven (D66) vindt dat alle voor- en nadelen van windmolenparken binnen de 12 mijlszone versus ver op zee eerst beter onderzocht moeten worden.  Binnenkort zal Minister Kamp zijn voorstel doen aan de Tweede Kamer. Gezien de reacties van bovengenoemde kamerleden – vooropgesteld dat zij ook tijdens het debat dezelfde mening verkondigen – is het de vraag of plaatsing van windmolenparken in het zicht op een kamermeerderheid kan rekenen.

10294309_618008451614176_6779681695981021321_n

901352_693840233988480_3032467518054906596_o

9190 HANDTEKENINGEN TEGEN WINDMOLENPARK ZANDVOORT – and counting…

Unknown

Uit het Haarlems Dagblad – 12 april 2014

ZANDVOORT – Een 92-jarige Zandvoortse en een Katwijkse visser oogsten klaterend applaus wanneer ze op vrijdagmiddag een emotioneel beroep doen op Tweede Kamerleden: zet geen windmolens pal voor het strand.

,,Jullie moeten de Nederlandse kust niet verpesten’’, zegt Bep Nieuwenhuizen als ze in de Zandvoortse strandtent Club Nautique 9190 handtekeningen uit diverse kustgemeenten overhandigt aan Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). ,,Wij voelen ons als indianen die in een reservaat worden gedrongen. Straks is er bijna geen plek meer over om te vissen. De kustvisserij gaat er zo aan’’, waarschuwt visser Nico van der Plas.

Slechts vijf Kamerleden gaan deze zonovergoten strandmiddag in op de uitnodiging van Noordwijk, Zandvoort, Katwijk en Wassenaar om zich te laten inlichten over de tegenstand tegen honderden windmolens. Naast delegatieleider Van Tongeren zijn dat de VVD’ers Pieter Litjens en Aukje de Vries, Jan Vos (PvdA) en Agnes Mulder (CDA).

Strandondernemers

Minister Henk Kamp denkt er serieus over na om de turbines binnen de nu nog afgeschermde twaalfmijlszone pal voor Noordwijk en Zandvoort neer te zetten. Dit tot afgrijzen van de kustgemeenten en de strandondernemers.

Uit studie is gebleken dat misschien wel een op de vijf toeristen niet meer naar het strand wil als ze op windmolens uitkijken. ,,Doe ons dat niet aan’’, is dan ook de boodschap van VVD-wethouder Belinda Göransson.

Zij en haar Noordwijkse collega Bas Brekelmans hebben de Kamerleden uitgenodigd. Eerst in strandtent Blu Beach in Noordwijk, daarna in een strandwagen met aanhanger over het strand via Noordvoort en Langevelderslag en in Club Nautique zijn de leden van de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu bestookt met tegenargumenten. Het was D-day voor de tegenstanders, zoals het Göransson het omschrijft.

Naaktstrand

De vijf Kamerleden vergeten deze dag niet snel omdat de gele wagen van Strandactief die D-day verzorgt tot tweemaal toe strandt. Eerst rijdt deze zich vlak na Noordwijk vast in het zand en later valt bij het naaktstrand de motor uit. ,,We hebben twee keer moeten duwen’’, zegt Göransson wanneer ze drie kwartier later dan gepland aankomen in Zandvoort. ,,Het leek wel een schoolreisje.’’

Het doel van dat reisje is de Kamerleden te doordringen van de schoonheid van de ongeschonden kust en te laten genieten van het vrije uitzicht. Maar in de uitnodiging stond niets over het aanduwen van zware dieselmotor. De kar moet dan ook los worden getrokken.

Werkeloosheid

Eenmaal in Zandvoort wordt de boodschap door allerlei belangengroeperingen, politici en verontruste bewoners nog eens benadrukt: we willen wel windmolens, maar dan ver op zee. Uit het zicht anders krijgt het toerisme in twee provincies een klap. ,,Want werkeloosheid is dodelijk voor een kustplaats’’, zegt Göransson tegen de vijf.

Kamerlid Van Tongeren houdt de volle strandtent voor dat het goed was om langs te komen. ,,De argumenten en onderzoeken komen hier op een andere manier over dan als je achter je bureau zit. De boodschap, zoals Bep en anderen ze ons hebben verteld, is helder overgekomen.’’

 

 

 

 

 

logo-de-telegraaf1

Gelekt rapport haalbaarheidsstudie Wind op Zee binnen de 12-mijlszone

Afgelopen week werd zowel in De Telegraaf als op RTL geciteerd uit een ‘gelekte’ rapportage van de haalbaarheidsstudie windmolenparken binnen de 12-mijlszone . Wij zijn verbaasd over het ‘lekken’ van dit rapport, zo vlak voor een besluitvorming door het REZIM en de Tweede Kamer. Op basis van de samenvatting en de eerdere resultaten vanuit de MKBA, als ook de sterk toenemende maatschappelijke weerstand, mag je toch verwachten dat dit kabinet kiest voor plaatsing achter de horizon. Het hele rapport leest u  hier.

copyright: Natascha Wiegman

7 april – REZIM besluitvorming tot plaatsing windmolenparken binnen de 12 mijlszone

Op 7 april zal de Raad voor Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu een besluit nemen om wel of geen verder onderzoek te doen naar plaatsing van windmolenparken binnen de 12 mijlszone. Wij hebben gemeend de volgende brief te moten versturen naar de deelnemende ministers (Rutte, Asscher, Kamp, Schultz, Dijsselbloem, Ploumen, Bussemaker) waarin we hen vragen met meer en belangrijker factoren rekening te houden dan een ‘besparing’ van 0,6%.

Om dit verder toe te lichten is ook deze bijlage  naar de bewindslieden gestuurd. 

Een Persbericht is, samen met de brief en de bijlage naar een aantal media verstuurd met verzoek tot plaatsing.

Wanneer de REZIM haar beslissing genomen heeft, zal er op 24 april een besluit gaan naar de Tweede Kamer. Wij hopen dat de kamerleden die zich op 11 april  in Noordwijk en Zandvoort verder laten informeren, een aantal kritische kanttekeningen zal plaatsen bij het voorliggende besluit. Zeker als besloten wordt tot ‘verder onderzoek’.

scrobby sands 3 km 100 m

Bezoek delegatie Tweede Kamer

Op 11 april zal (op uitnodiging van het Platform Maritieme Windmolenparken) een delegatie vanuit de Tweede Kamer een bezoek brengen aan Noordwijk en Zandvoort. Tijdens dit bezoek zullen wij ook de petitie aanbieden aan de bezoekende Kamerleden.

Maandag 7 april a.s. is de laatste dag voor deze petitieronde. Mocht je nog formulieren met handtekeningen hebben liggen, wil je deze dan afleveren bij de receptie van het Gemeentehuis Zandvoort of bij het Gemeentehuis van de deelnemende kustgemeenten? De teller staat nu op ruim 7700. We hopen richting 10000 te komen.
De handtekeningen worden 11 april in Club Nautique te Zandvoort aangeboden aan een delegatie vanuit de Tweede Kamer, op werkbezoek in Noordwijk en Zandvoort om zich verder te oriënteren op de gevolgen van windmolenparken vlak voor de kust. Deze delegatie zal vanuit Noordwijk rond 15.30 uur in Nautique aankomen om de handtekeningen in ontvangst te nemen.