Windmolenpark DK

Een opzienbarende analyse over het nut van windenergie door Prof. Dr. Pieter Lukkes.

De missie van Stichting Vrije Horizon is de ministers van EZ en I&M te overtuigen, windmolenparken achter de horizon op zee te plaatsen. Dit om ongewenste economische effecten op de lokale kusteconomieën te voorkomen.

Wij vinden bijgaande analyse echter dermate belangwekkend, dat wij u dit rapport niet willen onthouden.

De samenvatting van dit rapport:

1) Over duurzame energie, meer in het bijzonder windenergie, is nog nimmer een analyse van nut en noodzaak gemaakt. 
2) Nederlands en Duits onderzoek toont aan dat het windenergieprogramma, zoals voorzien in het Energieakkoord géén invloed zal hebben op de hoeveelheid uitgestoten CO2. De consequentie hiervan is dat de windparken ook géén bijdrage leveren aan de beperking van de opwarming van de aarde. (par.5.2) 
3) De opwarming van de aarde is overigens niet bedreigend. Het meest waarschijnlijke scenario zegt dat de gemiddelde temperatuur gedurende deze eeuw met ongeveer 1° Celsius zal stijgen; een stijging die gunstig zal zijn voor de ontwikkeling van onze welvaart.(par.4) 
4) De te bouwen windparken zullen geen uitstel geven aan het moment waarop de fossiele brandstoffen zullen zijn uitgeput. Van enige besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen is dus geen sprake . (par.5.2; 6.1) 
5) De windparken zullen wel van betekenis zijn voor de energietransitie in Nederland en wel in die zin dat ze ertoe bijdragen dat een hoger percentage van de totaal verbruikte energie koolstofarm zal zijn opgewekt . Deze betekenis 
bedraagt echter slechts 1,9%. (par.6.3) 
6) De kosten van deze bijdrage van 1,9%t bedragen tenminste €60 miljard. (par.7) DIT IS DE GROOTSTE VERSPILLING VAN GEMEENSCHAPSGELD IN DE GESCHIEDENIS VAN DIT LAND.
7) De ernstige problemen rond windenergie zijn in de hand gewerkt door het feit dat het windenergiegebeuren zich in een monopoloïde omgeving afspeelt. (par.6.2) 
8) Horizonvervuiling, dode vogels en vleermuizen, verrommelde landschappen, geluidshinder en door windenergie en ontwrichte samenlevingen zijn géén bouwstenen van de duurzame samenleving. (par.6.1) 
9) Politici die pleiten voor de uitvoering van het windenergieprogramma in het Energieakkoord pleiten voor het zonder nut en noodzaak verspillen van € 60 miljard gemeenschapsgeld. Vluchten voor dit feit kan niet meer. (par.7)
10) Deze studie betekent een bevrijding van het dwangmatig denken en handelen ten aanzien van windenergie. Van iets dat overbodig is gaat geen dwang uit (par.8). Het is in ons aller belang om meteen met windenergie te stoppen.

Voor hen die het hele rapport willen lezen, verwijzen wij naar Rapporten.

windmolens-op-zee

Duitse windmolenparken leveren voorlopig geen stroom

Het gaat niet goed met de Duitse commerciële windmolenparken in zee. Ze kunnen niet worden aangesloten aan het stroomnet op het vasteland, of hebben storingen.

Het Duitse weekblad Der Spiegel  bericht zondag dat het eerste commerciële windmolenpark in de Duitse Noordzee, BARD 1, voorlopig geen stroom kan leveren. BARD 1, dat zo’n negentig kilometer voor de kust van het Oost-Friese Waddeneiland Borkum ligt, kampt met aanhoudende technische problemen sinds de officiële inbedrijfstelling vorig jaar augustus.

Sinds een brand in maart ligt het park compleet stil. Het windmolenpark zou vanaf deze maand weer stroom gaan leveren, maar de hervatting van de productie is nu uitgesteld, schrijft Der Spiegel. Ook met andere commerciële windmolenparken gaat het niet goed. Trianel is nog altijd niet aangesloten aan het stroomnet, bij windmolenpark Riffgrad is dat met enige vertraging gebeurd.

Bron: Nu.nl / anp