windmolens-op-zee

Beslissing over windmolenparken binnen 12 mijlzone opnieuw uitgesteld

Zojuist bereikte ons het bericht dat het indienen (van het voorstel windmolenparken binnen de 12 mijlzone) door de Ministers van EZ en Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer opnieuw is uitgesteld. Nu tot na het zomerreces, september. 

Het betreft het voorstel ‘windmolenparken binnen de 12 mijlzone, dat de Ministers van EZ en I&M aan de Tweede Kamer zouden voorleggen.  Dit is het tweede uitstel. De eerste datum stond gepland voor 28 april 2014, de tweede was al wat vager, namelijk ‘voor het zomerreces’. Dit moest de Ministers de gelegenheid geven om de plannen ‘binnen de 12 mijlzone’ te combineren met ‘structuurvisie wind op zee’. En zo tot één totaal visie te komen.
De reden van dit tweede uitstel is dat de ‘gunning’ van het beheer van de infrastructuur aan Tennet een zodanig impact heeft, dat de beslissing uitgesteld moet worden.

Vreemd argument, wanneer je je realiseert dat het besluit om Tennet (100% van de aandelen zijn van het Ministerie van Financiën) dit beheer te gunnen, in elk geval al heel veel maanden ‘verwacht’ werd. Geeft te denken over de visie en het anticipatievermogen van deze bewindslieden.

Benieuwd wanneer de overige Kamerleden zich hierover ongerust gaan maken en vragen zullen stellen. Het gaat tenslotte om minimaal € 18 miljard subsidie vanuit de eindgebruikers naar de beheerders/exploitanten/ontwikkelaars van deze windmolenparken.