141015 Thalassa_windturbines 700 st_16,5KM_0001

De plannen van ministers Schultz en Kamp zichtbaar gemaakt

In opdracht van strandpaviljoen Thalassa te Zandvoort heeft Bin Architecten in samenwerking met i-photo.nu  (Den Haag) een visualisatie gemaakt van de voornemens van genoemde ministers. Deze fotomontage is exact op schaal en toont het (bedreigende) effect hiervan op de horizon-beleving.  Nu kan minister Kamp wel aanvoeren dat dit ‘op 18 kilometer afstand staat. Waar hebben we het over’, maar deze visualisatie is toch andere koek. Ik hoor u nu vragen: hoezo, koek?

Mogelijk herinnert u zich nog het onderzoek van ZKA – Eindrapport onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme – in opdracht van minster Schultz. Hierin wordt in bijlage 2, foto 4 een montage getoond waarop ca 30 molens zichtbaar zijn op 12 mijl afstand. Op basis van deze visualisatie geeft ongeveer 10% van de ondervraagden aan een strand met dit uitzicht niet meer te bezoeken. Reactie van minister Kamp: ‘mensen gedragen zich toch anders dan ze zeggen te doen.’ Stichting Vrije Horizon onderschrijft dit statement van de minister. Zeker, omdat de realiteit er heel anders uit gaat zien. De vraag is dan niet óf het slechts 10% van de strandbezoekers is die wegblijft, maar hoeveel meer strandbezoekers weg zullen blijven bij dit (voor)uitzicht.

Jammer dat minister Kamp hier zo nonchalant over doet. Temeer omdat, met een geringe aanpassing van de plannen, het uitzicht vrij kan blijven door alle industriële windturbineparken te concentreren op IJmuiden Ver. Mogelijk is er nog een extra besparing te behalen in het onderhoud én de meeropbrengst van 9%, die een groot deel van de meerkosten zullen compenseren.

Zeker is, dat dit plan van de minister de (ondernemers van de) kustgemeenten jaarlijks € 40 miljoen aan inkomstenderving kost. En dat is het minimale bedrag, gebaseerd op 10% wegblijvers die een afbeelding gezien hebben van 30 turbines. Reden om dit onderzoek nog een keer over te laten doen, maar dan met de realistische afbeelding erop?

 

Henk Kamp geeft toelichting op werkzaamheden

Weerstand windenergie neemt toe

De kritiek op het voornemen van dit kabinet om tegen enorme investeringen – € 33 miljard tot € 55 miljard – een marginale toename van herwinbare energie op te wekken, neemt met de dag toe. De redenen waarom deze weerstand toeneemt zijn duidelijk. Dit kabinet – en met name de ministers Kamp en Schultz – trekken zich niets aan van recente cijfers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, maar ook Nederland over hoeveel energie er nu werkelijk opgewekt wordt. Afgezet tegen de ‘verwachte’ opbrengst. De realiteit is, dat de opbrengsten van de windparken op zee blijven steken rond de 30% vollast uren (is maximale opbrengst). Dit terwijl er gepland wordt met een opbrengst van 50% maximale capaciteit. Bovendien weigeren beide bewindslieden zich open te stellen voor recente, veel vooruitstrevender  ontwikkelingen op dit gebied. Het ziet ernaar uit dat de ministers zich verbergen achter het regeerakkoord, en zich opstellen als uitvoerders hiervan. In plaats van kritisch te analyseren of de (minimaal) € 18 miljard aan wat men subsidie noemt, niet op een veel betere manier ingezet kan worden. Wat doet een piloot die een vliegplan heeft, maar een orkaan op zijn weg tegenkomt? Die vliegt daar omheen. Kamp en Schultz zeggen echter: ‘We hebben een plan en dat voeren wij uit. Wij vliegen door de orkaan heen”. Je kunt je afvragen wie er verstandiger bezig is en wat dit uiteindelijk teweeg breng.

Een uitstekende analyse in dit artikel in De Telegraaf van 18 oktober, met niet de minsten die hun opinie geven over de voornemens van dit kabinet.

10708523_910879332270525_8479120808953891700_o-2

binnenhof

Blijven windmolens overeind in de politieke storm? – De feiten achter de discussies

Er zijn mensen die zeggen: “wees blij met je zegeningen. De windparken komen niet op 3 mijl afstand, maar op 10 mijl afstand”. Minister Kamp zegt: “We hebben het over 18 kilometer. Waar hebben we het over”. Blijkbaar begrijpen deze mensen en minister Kamp niet, dat plaatsing van 700 windmolens tussen Bergen en Wassenaar Nederland, en met name de Hollandse kust,  insluiten. Bij een zonsondergang – waar mensen graag naar kijken – zul je aan de horizon alleen nog windmolens zien staan. En ja, er is een klein gaatje tussen de zuidpunt van de parken voor de Noor-Hollandse kust en de noordkant van de parken voor de Zuid-Hollandse kust. Tenslotte moet daar de scheepvaart van en naar IJmuiden tussendoor.

Stichting Vrije Horizon vindt, dat er een uitstekend alternatief is op IJmuiden Ver. Achter de horizon. En ja, dat is wat duurder.  De MKBA praat over ongeveer € 600 miljoen. Wat betekent dit voor degenen die dit gaan betalen, u en ik? Op een subsidie van € 18 miljard betekent € 600 miljoen ‘extra’ een verhoging van iets meer dan 3% van de subsidie. Anders gezegd: U (en ik) betalen circa € 0,17 subsidie per kWh. Dat wordt dan € 0,175 per Kwh. Een halve cent verhoging. Dan rekenen wij niet mee dat de plaatsing op IJmuiden Ver mogelijk onderhoudsbesparingen leveren doordat alles geconcentreerd is. En het verlies van arbeidsplaatsen langs de kust. Minder dan op 3 mijl afstand – 20% van de toeristen blijft weg -. Maar nog altijd blijft 10% van de toeristen weg wanneer deze industriële parken op 10 mijl staan.

Er wordt heel veel gezegd over Wind op Zee. In dit artikel wordt alles nog een keer heel goed op een rijtje gezet. Met dank aan Evert Nieuwenhuis van One World. Waarbij het zinvol is te weten dat de Europese afspraken het hebben over een verbruik van 14% duurzame energie. Niet over het opwekken hiervan.

Henk Kamp geeft toelichting op werkzaamheden

Alle rapporten ondersteunend aan het besluit WOZ binnen de 12 mijlzone

Via deze link zijn alle rapporten, ondersteunend aan het besluit van de Ministers Kamp en Schultz om windmolens binnen de 12 mijlzone te plaatsen, te lezen. Heel veel leeswerk. Wij houden ons aanbevolen voor reacties. Onze eerste reactie na het lezen van de MKBA is,dat het verschil rond de € 600 miljoen bedraagt, gekapitaliseerd over 20 jaar, met in onze ogen nog héél veel onzekerheden. Bovendien wordt er geput uit het ZKA rapport, waarbij aan de geënquêteerden foto’s getoond werden met 30 windmolens. Er is hier sprake van twee keer 700 windmolens binnen de 12 mijlzone. Voor de kust lopend van Bergen naar Wassenaar. De ministers Kamp en Schultz kunnen dus gevoeglijk aannemen dat het effect op toerisme vele malen sterker zal zijn dan het ZKA rapport stelt. Daarin is sprake van een terugloop van ca 10% bij plaatsing op 22 km afstand.

Het mag duidelijk zijn dat Stichting Vrije Horizon het totaal oneens is met het besluit van de ministers en er ook alles aan zal doen om dit besluit aan te vechten.