141015 Thalassa_windturbines 700 st_16,5KM_0001

Duitse investering van € 100 miljard stelt opwarming 37 uur uit…

Op 27 december publiceerde De Volkskrant een artikel van Bjørn Lomborg, directeur van het Copenhagen Consensus Center. Een zeer interessant artikel, waarin hij onder meer het volgende stelt:

1. Ondanks eindeloze klimaattoppen een goede bedoelingen bedraagt het aandeel zonne- en windenergie slechts 0,4 procent van het totale energieverbruik. Zelfs in het buitengewoon optimistische scenario waarin alle overheden hun groene beloftes nakomen, zullen zon en wind over 26 jaar slechts 2,2 procent van de energie voor hun rekening nemen.

2. Duitsland geeft meer dan 100 miljard euro uit aan zonnepanelen terwijl de opwarming van de aarde daar tegen het einde van de eeuw slechts 37 uur mee uitgesteld wordt.

3. Een Duitse parlementaire commissie analyseerde de effecten van Duitslands grootschalige groene beleid, de zgn Energiewende. De ondubbelzinnige conclusie: subsidie leidt niet tot groene innovatie omdat het voor bedrijven veel veiliger is om te vertrouwen op de zwaar gesubsidieerde windturbines, zonnepanelen en biomassa ipv het verder ontwikkelen van bestaande technologie met nieuwe uitvoerbare alternatieven voor fossiele brandstoffen. De subsidies creëren simpelweg een verkeerde stimulans.

4. Bij een volgende klimaattop moet men zich richten op een drastische verhoging van de fondsen voor Onderzoek en Ontwikkeling om een nieuwe en goedkopere generatie aan groene energie te ontwikkelen.

Lomborg schetst in dit artikel een vergelijking met de vernieuwingen in de IT-industrie, en stelt dat subsidies waarbij je van landen vraagt hun eigen economische belangen tegen te werken, niet helpen bij de noodzakelijke vernieuwing.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.