China map

Hier breekt mijn klomp…

Minister Kamp legt – volgens dit artikel in De Groene Courant – de loper uit voor Chinese investeerders om te investeren in Windparken voor de Nederlandse kust.

Toch vreemd. De EU ‘frustreert’ de import van – door de Chinese overheid gesubsidieerde – zonnepanelen, terwijl ‘onze’ minister Kamp de deur openzet voor diezelfde Chinese overheid of particuliere investeerders en daarmee (een deel van de) € 18 miljard plus subsidie, op te brengen door de Nederlandse eindgebruiker, naar China sluist.

De minister brengt dit natuurlijk weer als een kans voor de Nederlandse windindustrie (die gebruik maakt van turbines uit Duitsland of China, kabels uit Korea, en zich voornamelijk beperkt tot de bagger- en funderingswerkzaamheden door Nederlandse bedrijven).

Kom op kamerleden, laat je horen en vraag hier eens om een echte uitleg, hoeveel werkgelegenheid dit oplevert en hoeveel subsidie er straks naar China vloeit. (en wees niet tevreden met die halfzachte verklaringen waar kamerleden alleen vriendelijk naar knikken en ‘overgaan tot de orde van de dag’

VK 20150123

Eet onze overheid van twee walletjes?

Vandaag staat in De Volkskrant een berichtje, waarin aangegeven wordt dat onze overheid € 240 miljoen opgehaald heeft (let wel, niet ‘verdiend’) met de verkoop van ‘overbodig’ onroerend goed. In de slotzin staat, dat er ‘verder veel grond is verhuurd voor agrarische doeleinden en plaatsing van windmolens’

Nu dachten wij altijd dat grondbezitters (niet zijnde onze overheid) een fikse jaarlijkse vergoeding kregen voor het laten plaatsen van windmolens op hun grond. Uit dit – bijna verstopte – berichtje blijkt, dat ook onze Rijksoverheid hier een fors graantje van meepakt. Wel vreemd. Het tekort op de exploitatie van windturbines zit toch in de energieprijzen verwerkt? Begrijpen wij het nu goed dat aan de ene kant de Rijksoverheid zelf grond verhuurt aan exploitanten van windturbineparken? En hier een forse jaarlijkse pacht voor ontvangt? En dat de eindgebruiker volledig opdraait voor de € 18 miljard + via de energierekening?

Het lijkt mij dat ‘onze’ vertegenwoordigers in de Tweede Kamer zo langzamerhand eens volledige opening van zaken moeten vragen aan de Minister over het totale exploitatieplaatje van windmolenparken op land en op zee.  Simpele vragen:

  1. Wat komt er aan jaarlijkse verhuur van grond binnen?
  2. Hoeveel bedraagt de jaarlijkse belastingheffing op de energierekening om de subsidie op de transitie naar herwinbare energie te innen? En dan niet uitsluitend voor windenergie, want dit is maar 2% voor € 18 miljard, maar ook voor bio-massa en alle andere in  SDE+ 2014 genoemde herwinbare energie.

Tijd voor de woordvoerders op de energieportefeuille om hier de minister toch maar eens over te ondervragen? Benieuwd of Jan Vos (PvdA), Rene Leegte, Stientje van Veldhoven en alle andere woordvoerders het exploitatieplaatje überhaupt compleet hebben.

VK 20150123

nieuwsuur-logo

Ook Nieuwsuur twijfelt aan windenergie op zee!

In de uitzending van Nieuwsuur van zondag 4 januari 2014 worden twijfels uitgesproken over de haalbaarheid van de (wind)energie doelstelling en de wenselijkheid om € 18 miljard te investeren in een min of meer uitontwikkeld techniek. ‘Het bouwen van grote windmolenparken op zee kost de maatschappij meer dan het oplevert, ook als de effecten op milieu en gezondheid worden meerekend. Dat bleek in oktober 2014 uit een studie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken’.

In deze uitzending wordt een lans gebroken voor lichtenergie, waarbij jaarlijks rendementsverbeteringen gerealiseerd worden van 30%, terwijl de ontwikkeling in de windsector marginaal is.

De volledige uitzending is hier terug te zien.