IMG_6853

Paalzitactie voor IJmuiden Ver doorslaand succes

 

Schermafbeelding 2015-09-07 om 20.25.16

Huig Molenaar Sr.

‘He had a dream’. Huig Molenaar, strandpachter in Zandvoort en eigenaar van jaarrond paviljoen Thalassa was boos.  Zo boos, dat hij besloot op een paal in zee te gaan zitten. 50.000 handtekeningen ophalen. Om minister Kamp te bewegen de windturbinevelden voor de Hollandse kust te verplaatsen naar IJmuiden Ver.

Huig had een iets ander idee van een ‘paal’. Het werd een 14 meter hoog bouwwerk. Met een platform, dat bij elke nieuwe stand een stuk langs de paal omhoog gehesen werd.

 

Elf dagen en nachten hebben 41 vrijwilligers, vrouwen en mannen, op het platform gezeten. 6 Uur lang. Sommigen langer, anderen iets korter ivm de veiligheid of (dreiging van) onweer. Bij zon, regen, snoeiharde, dagenlange noordwesten wind, springtij en heftige golven. Anderen,  aan de kant en in het water, hielpen de paalzitters veilig het platform te bereiken.

6815

Wethouder Jacco Knape uit Noordwijk probeert de paal te bereiken.

De eerste en de laatste paalzit werden door Huig voor zijn rekening genomen. Zondag om 18.30 kwam Huig van de paal af, onder luid gejuich van talrijke toeschouwers.

Het resultaat van de handtekeningenactie op zondagavond? 38.568 handtekeningen. En het gaat verder. De handtekeningen worden eind oktober aan de minister aangeboden. Je kunt dus nog tekenen op www.petities24.com/verzetwindmolens.

Voor prachtige beelden van deze zeer bijzondere actie, die door radio, tv en schrijvende pers werd overgenomen, klik je op deze link.

Bijzondere video’s, via deze link.

Verslag RTV NH via deze link. Het verslag van Hart van Nederland zien? Klik hier.

Inmiddels wordt de paal afgebroken en gereed gemaakt voor een tour langs de badplaatsen van de Hollandse kust.

 

IMG_6831 (2)

Nederlands grootste natuurgebied gaat eruit zien als een enorm industriegebied.

  • Windturbines op 10-12 mijl maken van de “bescherming van de vrije horizon” een wassen neus
  • verminderen de internationale concurrentiepositie van Nederlandse kust
  • kan leiden tot verlies van 3800 banen

Dat zijn enkele van de conclusies uit het rapport “Badplaatsen de mist in?”. Green Destinations, de grootste internationale adviesorganisatie voor duurzaam toerisme ter wereld, heeft in opdracht van Stichting Vrije Horizon een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van het plaatsen van enorme windmolenparken in het zicht van de Hollandse kust.

Het klimaat- en energiebeleid en het Energieakkoord zijn nationaal belangen. Maar ook de vrije horizon op zee, al ruim tien jaar een belangrijke doelstelling in het rijksbeleid, is erkend als een ruimtelijke kwaliteit van nationaal belang. Met één pennenstreek dreigt de vrije horizon voor vrijwel de gehele Hollandse kust en voor een groot deel van de Zeeuwse kust slechts een herinnering aan een mooi verleden te worden. Terwijl er een door alle kustgemeenten en de kustprovincies ondersteund, maar door EZ genegeerd, reëel alternatief is. IJmuiden Ver. Een grondige afweging van belangen op basis van goede informatie ligt in de rede.

Windturbines op 10-12 mijl kosten de regio duizenden banen

Volgens het CBS bedraagt het economisch belang van het toerisme in de Hollandse kustplaatsen ca. €7,3 miljard per jaar. Als het toerisme in de Hollandse badplaatsen met 5% afneemt, dan leidt dat tot een negatief bestedingseffect van ca. € 373 miljoen per jaar en een verlies van ruim 3800 banen. Bij de bouw van windturbines op 10-12 mijl zal een deel van de Nederlands vakantiegangers geheel uit Nederland verdwijnen. Dit leidt tot een uitstroom van de inkomsten uit het Nederlands toerisme met € 100 miljoen per jaar.

In geen van de voor de Hollandse badplaatsen concurrerende vakantiebestemmingen is sprake van de aanleg van windturbines met een ook maar enigszins vergelijkbare visuele impact. Het is voor de betrokken kustbewoners en bedrijfsleven daarom niet te bevatten, dat de gevolgen van het Energieakkoord worden afgewenteld op de kustregio. Hierdoor wordt het imago van de Hollandse kust voor langere tijd beschadigd, terwijl er reële alternatieven aangedragen zijn. Bij een grote imagoschade kunnen de economische gevolgen voor de Hollandse kust gemakkelijk verdubbeld worden.

Nederland gooit onnodig geld weg met windturbines op 10-12 mijl 

Er zijn voldoende aanwijzingen dat de meerkosten van de aanleg van een windparklocatie uit het zicht – IJmuiden Ver – bewust te hoog ingeschat worden. Alleen al het gebrek aan voldoende informatie wekt argwaan. Daarmee zijn de verwachte negatieve bestedingseffecten voor de BV Nederland hoger dan de geschatte meerkosten van de aanleg van het park IJmuiden Ver.

Klik op  Badplaatsen de mist in? om het hele rapport te lezen.