Schermafbeelding 2015-10-14 om 10.33.56

Energieverkenning 2015 gepubliceerd – eerste reacties.

Hierbij de eerste reacties op de Nationale Energieverkenning 2015. Zeer interessant is pagina 15. Na verdere bestudering volgen er mogelijk meer opmerkingen.

Op pagina 15 – samenvatting – staat onder meer:

Het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix stijgt, het doel van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 ligt nog niet binnen bereik. Het aandeel hernieuwbare energie in het bruto eindverbruik is in de periode tot 2013 geleidelijk gestegen tot 4,8 procent. In 2014 is dit verder toegenomen tot 5,6 procent. Het verschil tussen 2014 en 2013 wordt voor een groot deel verklaard door het lagere bruto finale eindverbruik in 2014, en voor een beperkt deel door toegenomen productie van hernieuwbare energie. Het lagere eindverbruik in 2014 wordt naast de eerder genoemde redenen mede verklaard door een zachte winter. Met het vastgestelde beleid stijgt het aandeel naar verwachting verder tot 11,1 procent [10 tot 12 procent] in 2020. Bij voorgenomen beleid stijgt het aandeel naar 11,9 procent [11 tot 13 procent]. Hiermee ligt het doel van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 nog niet binnen bereik. Er zijn verschillende redenen waarom dit doel naar verwachting niet wordt gehaald; er is niet één specifieke oorzaak aan te wijzen. In 2023 ligt het aandeel hernieuwbare energie bij vastgesteld beleid op 15,1 procent [14 tot 16 procent] en bij voorgenomen beleid op 15,7 procent [14 tot 16 procent]. In vergelijking met de NEV 2014 is de onzeker- heidsbandbreedte voor 2020 verkleind en het verwachte aandeel in 2023 door invulling van de voorgenomen maatregelen uit het Energieakkoord hoger geworden.

Je kunt je afvragen in hoeverre (staat niet beschreven) de zachte winter bijgedragen heeft aan dit resultaat. M.a.w. was het verbruik bij een strenge winter groter geweest (aannemelijk) en daardoor het aandeel van hernieuwbare energie lager (zeer aannemelijk want maximaal meegerekend)? Het lijkt ook interessant om te weten waar het voorgenomen beleid afwijkt van het vastgestelde beleid.
Mocht je geïnteresseerd zijn in het hele rapport, klik dan hier.
 Erg interessant is ook de tabellenbijlage. Na een snelle scan lijkt opmerkelijk dat men uitgaat van verhoging van de olieprijzen (Noordzee Brent) naar € 140 per vat. Dit, waar de CEO van Shell aangeeft, dat de prijzen van de olie nog vele jaren laag zullen blijven. Dit lijkt ook meer in de rede. Wanneer de productie van schone energie toeneemt, zal de vraag naar fossiele brandstoffen afnemen. Vraag en aanbod bepalen de prijs. M.a.w. afnemende vraag veroorzaakt dalende prijs.
De link naar de tabellenbijlage (en meer) vind je hier.
4VLayNgd

De Monitor – Inspraak is een illusie

Hier word je dus heel erg boos van. In deze uitzending van De Monitor legt de verslaggever uit dat inspraak bij projecten van de overheid een illusie is. Burgers worden tegen elkaar uitgespeeld en als er geen draagvlak is, dan druk je gewoon je besluiten door met behulp van de daartoe ontworpen Rijkscoördinatieregeling. Ook voor windmolens in de Drentse veenkoloniën. Vanaf ca 11 minuten.

De arrogantie van bestuurders is stuitend! Kijk hier het programma terug en oordeel zelf.