Schermafbeelding 2015-10-12 om 09.36.09

Geen dubbeltje te veel!!

Het lijkt erop dat de Minister van EZ de lokatie voor windturbinevelden op zee – wel of niet in het zicht van de kust  – uitsluitend op financiële gronden neemt. Geen dubbeltje teveel! En dat terwijl de weerstand hiertegen sterk toeneemt. Inmiddels hebben ook de kustgemeenten Bergen en Wassenaar zich aangesloten bij het Platform Maritieme Windmolenparken, het overlegorgaan van kustgemeenten, provincies, ondernemers, bewoners en belangenorganisaties.

Stichting Vrije Horizon heeft berekend wat de door de Minister geclaimde meerkosten – 1,2 cent per kWh – per gemiddeld huishouden in Nederland betekent. Dit is een verhoging van nog geen 86 cent per jaar op de energierekening. OK, dat zijn bijna negen dubbeltjes per jaar, maar wij vragen ons oprecht af of de waarde van een vrije horizon in geld uit te drukken is. Jesse Klaver, gedreven voorman van Groen Links zegt hierover  in zijn boek ‘De mythe van het economische': ‘Ik wil de status quo doorbreken. Het is mijn inzet om de steeds sterkere tendens om iedere maatschappelijke kwestie te reduceren tot een rekensom tegen te gaan. We weten van alles de prijs maar van bijna niks de waarde.’

Reden voor Stichting Vrije Horizon een ingezonden brief te sturen naar ROmagazine, het vakblad voor ruimtelijke ontwikkeling. Ook veel gelezen op de ministeries. Wij stellen ons op het standpunt dat de (beleving van) een vrije horizon niet in geld is uit te drukken.

Nieuwsgierig? klik hier voor het hele artikel.

Thorium-Based-Fuel-Cycle

Alternatief voor CO2 vrije energie

Kernfusie is ‘besmet’ in Nederland. Een benadering met oogkleppen. Wij hebben het al eerder genoemd. Er is een vorm van kernenergie die absoluut CO2 vrij is, aanmerkelijk minder en vooral ongevaarlijk restafval kent, maar bovenal met een wereldwijde voorraad voor honderdduizenden jaren! Thorium!!

Een Vandaag wijdde er een reportage aan. Te zien door hier te klikken. Wil je meer informatie over Thorium, zoek dan op youtube naar thorium.

 

images

Draaien windmolens op subsidie?

Ter herinnering: Een veel aangehaalde uitspraak van Mark Rutte is dat windmolens op subsidie draaien. Terug te zien op youtube. Dit wordt door Ed Nijpels middels zijn ‘fact checken’ – deels – bevestigd. Zie hieronder de uitkomst.

‘Conclusie: Draaien windmolens vooral op subsidie?

De inkomsten van een windproject dat voldoende rendement genereert voor investeerders, bestaat voor 40-50 procent uit de verkoop van elektriciteit en voor de rest uit subsidie-inkomsten. Of windturbines draaien op subsidie is de vraag stellen: zouden er windmolens zijn zonder subsidies?

Het antwoord daarop is tweeledig. Ten eerste, nieuwe windprojecten zullen zonder subsidie financieel onaantrekkelijk zijn voor investeerders. Ten tweede, sommige bestaande windprojecten zullen stoppen als de subsidie wordt gestopt, maar dit zal niet voor alle projecten gelden. De stelling is dus deels waar.’

De aanloop naar deze conclusie kunt u hier nalezen. De conclusie lijkt ons in elk geval duidelijk.

Om misverstanden te voorkomen: Vrije Horizon is niet tegen windenergie of welke andere vorm van schone energie. Wij realiseren ons dat dit – op zee zelfs aanmerkelijk – duurder is dan bestaande, fossiele bronnen. Wat wij dit kabinet vragen is tweeledig.

1. Ontwikkel een strategische visie tot 2050! En houd op met het ‘sokken stoppen’ waar wij nu mee bezig zijn. 52,6 miljard euro om te komen tot 16% schone energie is heel veel geld! En volgens de Algemene Rekenkamer redden wij het niet met 52,6 miljard, en is er een extra 12, 8 miljard nodig om tot 16% in 2023 te komen. Hoeveel is er nodig tot 2050 om 100% te realiseren? Het lijkt ons dat je daar wel een strategische visie op los mag laten! Het energieakkoord zou deze visie moeten weergeven. Nijpels zal claimen dat deze visie in het Energieakkoord zit. Is dat zo?

Even naar de werkelijkheid: – duurdere – gascentrales liggen stil omdat kolen voor kolencentrales veel goedkoper zijn. En ook veel vervuilender! De deelnemers aan het Energieakkoord, en dan met name de energieleveranciers, kiezen dus voor hun eigen portemonnee. Prima, maar zeg dat dan. En de overheden? De EU heeft ervoor gekozen dat nieuw verkochte dieselmotoren tot 2020 de norm met ruim 200% mogen overschrijden. Waarom? De EU kiest voor de werkgelegenheid van grote autofabrikanten, niet voor schone lucht. En Nederland? Wij reserveren tot 2023 52,6 miljard tot 65,4 miljard euro in de veronderstelling dat wij daarmee minder CO2 uitstoten. Het zou Ed Nijpels als hoeder van het Energieakkoord een fact check waard moeten zijn. Of in elk geval een voortschrijdingsrapportage.

2. Wanneer je zoveel investeert in schone energie, zonder daarbij de garantie te hebben op vermindering van CO2 uitstoot, zorg dan in elk geval dat de natuurlijke uitstraling van onze Noordzee intact blijft. Ontwikkel de turbinevelden op IJmuiden Ver. Dat geeft in elk geval de zekerheid dat de Noordzeekust haar rust en weidsheid behoudt.  En dat is een garantie, in tegenstelling tot de CO2 afspraken uit het Energieakkoord. En dat mag best 2% meer kosten!