IMG_0018

Truth or dare?

In De Volkskrant vandaag weer een echt ‘doorwrocht artikel‘ van de hand van Jeroen Trommelen met de kop ‘Windmolen stoort badgasten amper – Lobby kustgemeenten gesmoord’.

De heer Trommelen haalt een aantal zaken door elkaar en gaat daarbij gierend uit de bocht. Hieronder de feiten:

Er is – op verzoek van Kamerleden Mulder en Van Veldhoven – verzocht om aanvullend onderzoek naar de regionale effecten wanneer de horizon ver(w)industrialiseert wordt met windturbines. Vanaf Bergen tot voorbij Scheveningen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Decisio.

Uit dit onderzoek citeert De Volkskrant: ‘Het aantal toeristen dat wegblijft vanwege windmolens aan de horizon ligt volgens onderzoekers ‘tussen de 0 en 10 procent’. Dat is nogal een bandbreedte! Nul procent is prima. Maken wij ons zorgen om niets. Maar 10% is dramatisch en heeft enorme impact op de lokale economie!

Het is eigenaardig te noemen dat het rapport al ‘maanden zwerft tussen het Ministerie van EZ en diverse belangenbehartigers die de uitkomst liever anders gezien hadden’. Een voorbarige conclusie van de journalist in kwestie? Kan het zijn dat de ‘belangenbehartigers’ het mogelijk niet eens zijn met de basis-uitgangspunten van dit rapport?

Is er bijvoorbeeld nieuw onderzoek gedaan naar het gedrag van strandbezoekers op basis van de nieuwe plannen van de Minister? Een hele horizon vol in plaats van een ‘parkje’ van 30 windturbines van 3 MW (i.p.v. 8 MW), op 23 km uit de kust i.p.v. 18 kilometer?

Zijn de laatst beschikbare cijfers over de meerkosten van IJmuiden Ver door ECN gebruikt? Een meerprijs van 0,76 cent per kWh? ECN 042015 Of heeft Decisio de oude meerprijs van 1,2 cent per kWh gebruikt en daarmee de meerkosten op € 1,2 miljard gehouden?

Wij denken dat Jeroen van Trommelen de antwoorden op deze vragen niet heeft, evenmin als Stichting Vrije Horizon die heeft. Dan past ook bescheidenheid in de opstelling van de kop van het artikel. Niet vooruitlopen, maar afwachten!