Vrije Horizon opnieuw naar de Raad van State

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de ontwikkeling van twee windturbinevelden binnen de 10-mijl zone (18 kilometer uit de kust). Beginnend aan de zuid-oostelijke punt van Luchterduinen. Hier vandaan strekt het te ontwikkelen veld zich uit tot aan Scheveningen. Daarmee wordt het zicht op een vrije horizon voor alle bezoekers en bewoners van dit deel van de kust voorgoed teniet gedaan.  En het enige argument – destijds – van de Minister van EZ en Klimaat is, dat dit goedkoper zou zijn.

Inmiddels is gebleken dat niets minder waar is. Er worden grote windturbinevelden (ver) op zee ontwikkeld zonder enige vorm van subsidie. Dit dankzij – al in 2013 door SVH aangevoerd – uniformiteit, grootte van ontwikkeling op 1 locatie, en voortschrijdend inzicht in kosten en techniek. Daarmee heeft die Minister van EZ aangetoond dat hij niet over de juiste informatie beschikte of, indien dit wel het geval is, deze terzijde heeft geschoven! Hiermee maakt de Minster van EZ zich een ongeloofwaardige gesprekspartner. Reden voor SVH voor een nieuwe gang naar de Raad van State. In de verwachting dat de Raad van State zich niet alleen beperkt tot de gevoerde procedure, maar ook de rapporten inhoudelijk toetst of hier opdracht toe geeft.  De ontwikkelingen bij vliegveld Lelystad heeft aangetoond dat de door de Minister aangevoerd rapporten niet uitblinken door zorgvuldigheid, en meer ‘toegeschreven zijn naar het resultaat’.

Wij verwachten dat het beroep bij de Raad van State in september of oktober zal dienen. Het beroepschrift is te lezen via beroepschrift kavelbesluiten 3 en 4 HKZ. De door SVH opgezette tijdlijn, waarop informatie bij de minister bekend was (of verondersteld mocht worden) lees je tijdlijn beslissingsproces.

De overige ingeleverde – en van belang zijnde producties – zijn:

productie 1: Kosten wind op zee 2016

productie 2: Kosten IJmuiden Ver in relatie tot Hollandse Kust

productie 3: Kosten aanleg kabel Borssele

productie 4: Staatscourant kabeltraject HKZ naar Maasvlakte 2.

productie 5: Decisio – regionale effecten windmolenparken op zee 3

productie 6: Plan Mer Rijksstructuurvisie WOZ – aanvulling HK

productie 7: Plan MER Hollandse Kust Zuid – kavel 3

productie 8: Plan MER HKZ kavel 4

productie 9: Verbruik hernieuwbare energie naar energiebron – CBS 2016

productie 10: Hernieuwbare energie in Nederland 2016- CBS