copyright: Natascha Wiegman

7 april – REZIM besluitvorming tot plaatsing windmolenparken binnen de 12 mijlszone

Op 7 april zal de Raad voor Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu een besluit nemen om wel of geen verder onderzoek te doen naar plaatsing van windmolenparken binnen de 12 mijlszone. Wij hebben gemeend de volgende brief te moten versturen naar de deelnemende ministers (Rutte, Asscher, Kamp, Schultz, Dijsselbloem, Ploumen, Bussemaker) waarin we hen vragen met meer en belangrijker factoren rekening te houden dan een ‘besparing’ van 0,6%.

Om dit verder toe te lichten is ook deze bijlage  naar de bewindslieden gestuurd. 

Een Persbericht is, samen met de brief en de bijlage naar een aantal media verstuurd met verzoek tot plaatsing.

Wanneer de REZIM haar beslissing genomen heeft, zal er op 24 april een besluit gaan naar de Tweede Kamer. Wij hopen dat de kamerleden die zich op 11 april  in Noordwijk en Zandvoort verder laten informeren, een aantal kritische kanttekeningen zal plaatsen bij het voorliggende besluit. Zeker als besloten wordt tot ‘verder onderzoek’.