logo-eu

Afbouw groene stroomsubsidies wekt controverse

De Europese lidstaten moeten in de komende zes jaar hun groene stroomsubsidies geleidelijk afbouwen. Die subsidies zorgen voor scheeftrekkingen en voor kostenverhogingen bij de stroomverbruikers. Al is niet iedereen het hiermee eens.

De herziening van de groene stroomsubsidies past in de modernisering van de richtsnoeren inzake staatssteun. Wanneer een lidstaat subsidies uitdeelt, is het aan de Commissie om te oordelen of die subsidies geoorloofd zijn. Om zoveel mogelijk rechtszekerheid te bieden, hanteert de Commissie daarvoor zelf opgestelde richtsnoeren.

Op woensdag 9 april werden de richtlijnen inzake groene stroomsubsidies herschreven. Ze gelden vanaf 1 juli, gedurende zes jaar.

Van een leien dakje verliep die herziening niet. Commissaris voor concurrentiebeleid Joaquiin Almunia gaf zelf toe dat er gestemd werd binnen het college van commissarissen. Dit is zeer uitzonderlijk, bijna alle beslissingen worden er collegiaal genomen. Bij de stemming was er één tegenstem en drie onthoudingen.

Waarom ligt het zo moeilijk? De afgelopen jaren hebben vele overheden veel subsidies gegeven voor het plaatsen van zonnepanelen, het bouwen van windmolens, enzovoort. Het geld werd gehaald door electriciteitsverbruikers extra te laten betalen. Vooral voor bedrijven die veel energie verbruiken is dit een zware dobber.

Volgens Almunia kunnen die groene technologieën stilaan zonder subsidies. Het hele systeem zorgt bovendien voor diverse verstoringen van de concurrentie.

Groene parlementsleden en de milieubeweging stellen dat Almunia gezwicht is voor de druk van grote bedrijven, die gesteund werden door Duitsland. De bedrijven willen niet langer opdraaien voor de subsidies. Zeker in Duitsland waar alle kerncentrales werden stilgelegd, waardoor alternatieve energie er een hoge en dus dure vlucht nam. De groenen vrezen een terugkeer van fossiele brandstoffen en kernenergie.