Henk Kamp geeft toelichting op werkzaamheden

Alle rapporten ondersteunend aan het besluit WOZ binnen de 12 mijlzone

Via deze link zijn alle rapporten, ondersteunend aan het besluit van de Ministers Kamp en Schultz om windmolens binnen de 12 mijlzone te plaatsen, te lezen. Heel veel leeswerk. Wij houden ons aanbevolen voor reacties. Onze eerste reactie na het lezen van de MKBA is,dat het verschil rond de € 600 miljoen bedraagt, gekapitaliseerd over 20 jaar, met in onze ogen nog héél veel onzekerheden. Bovendien wordt er geput uit het ZKA rapport, waarbij aan de geënquêteerden foto’s getoond werden met 30 windmolens. Er is hier sprake van twee keer 700 windmolens binnen de 12 mijlzone. Voor de kust lopend van Bergen naar Wassenaar. De ministers Kamp en Schultz kunnen dus gevoeglijk aannemen dat het effect op toerisme vele malen sterker zal zijn dan het ZKA rapport stelt. Daarin is sprake van een terugloop van ca 10% bij plaatsing op 22 km afstand.

Het mag duidelijk zijn dat Stichting Vrije Horizon het totaal oneens is met het besluit van de ministers en er ook alles aan zal doen om dit besluit aan te vechten.