Thorium-Based-Fuel-Cycle

Alternatief voor CO2 vrije energie

Kernfusie is ‘besmet’ in Nederland. Een benadering met oogkleppen. Wij hebben het al eerder genoemd. Er is een vorm van kernenergie die absoluut CO2 vrij is, aanmerkelijk minder en vooral ongevaarlijk restafval kent, maar bovenal met een wereldwijde voorraad voor honderdduizenden jaren! Thorium!!

Een Vandaag wijdde er een reportage aan. Te zien door hier te klikken. Wil je meer informatie over Thorium, zoek dan op youtube naar thorium.