Schermafbeelding 2015-02-16 om 10.14.18

‘Fact check #1′ voor Ed Nijpels

“Onzinvehalen, daar heb ik moeite mee”.

‘Ons aller’ Ed Nijpels beweert afgelopen zaterdag in Het Parool dat hij ‘spuugzat wordt van al die onzinverhalen over te dure windmolens’. Zoals bekend van de heer Nijpels is hij als geen ander in staat zijn eigen versie van ‘De Waarheid’ (zo er al een universele waarheid bestaat) te verkondigen.

Zoals de volgers van deze site waarschijnlijk al weten, gaat de overheid in haar productiviteitsberekeningen voor windmolenparken uit van vijftig procent vollast uren. Dit betekent simpelweg dat een windmolen die 4 MW/uur capaciteit heeft, het hele jaar door elk uur 2 MW oplevert. Ofwel volgens de gegevens dat een dag 24 uur en een jaar 365 dagen heeft, 2MW * 24 uur * 365 dagen =  17.250 MW. De vraag is echter, of deze productie gerealiseerd wordt.

Welnu heer Nijpels, wij hebben voor u alvast een aantal gegevens op een rij gezet voor de windparken op zee. Hier is namelijk de wind het meest constant.  De bron van deze gegevens is het CBS. Daar houdt men keurig bij wat de opbrengsten zijn voor zowel wind op land als wind op zee.

Uit onderstaande tabel blijkt dat de 50% die in zowel de MKBA als door de minister gehanteerd wordt, in elk geval in de jaren 2010 tot 2014 niet gerealiseerd zijn. Wij hebben de berekening voor Nijpels gedaan. Hoeft hij dat zelf niet te doen. Hierbij zijn we uitgegaan van 228 MW opgesteld vermogen (laatste kolom in de tabel), 24 uren per dag en 365 dagen per jaar. Wanneer wij deze 3 cijfers met elkaar vermenigvuldigen, zou bij 100% vollast uren de opbrengst per jaar 1.997.280 Mw zijn. Laten we eens kijken naar de werkelijke opbrengsten in de afgelopen jaren.

 • 2010 – 679.000 MW
 • 2011 – 802.000 MW
 • 2012 – 789.000 MW
 • 2013 – 771,000 MW
 • 2014 – 638,000 Mw (tot december)
 • 2014 – 696,000 MW. Gecorrigeerd voor het hele jaar 12/11 x 638.000 MW)

Afgezet tegen het 100% getal van 1.997.280 MW geeft dit de volgende vollast uren:

 • 2010 – 34%
 • 2011 – 40%
 • 2012 – 39,5%
 • 2013 – 38,6%
 • 2014 – 34,9%

Al met al dus beduidend minder dan de 50% waarvan de ministeriële berekeningen uitgaan. Beste heer Nijpels, wij dagen u uit deze cijfers te weerleggen, maar ook om door te rekenen hoeveel molens u straks echt nodig heeft om 2% van alle energie op te wekken.

Schermafbeelding 2015-02-16 om 17.35.18