Artikelen van Albert

Vrije Horizon opnieuw naar de Raad van State

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de ontwikkeling van twee windturbinevelden binnen de 10-mijl zone (18 kilometer uit de kust). Beginnend aan de zuid-oostelijke punt van Luchterduinen. Hier vandaan strekt het te ontwikkelen veld zich uit tot aan Scheveningen. Daarmee wordt het zicht op een vrije horizon voor alle bezoekers en bewoners van dit deel van […]

WINDMOLENPARKEN IN ZEE CATASTROFAAL VOOR VISSEN EN ZEEZOOGDIEREN

‘De aanleg van grootschalige windmolenparken in de Noordzee heeft een ernstig verstorend effect op vissen en zeezoogdieren zoals de beschermde bruinvissen’, aldus de heer Verboom van TNO. En op niet zo’n heel vriendelijke wijze. “Het heien van de stalen buizen van de windmolens in de zeebodem is al het eerste probleem. In de Verenigde Staten […]

Beroep bij Raad van State tegen Hollandse Kust (zuid) I en II

Ons beroep bij de Raad van State diende op 30 mei   In het Haarlems Dagblad troffen wij dit zeer goede verslag aan Vrije Horizon, Coöperatie Kottervisserij Nederland en burgers richten zich tot Raad van State ’Kosten leidend bij molens’ Van onze verslaggever ,,Kijk naar de kou­de cij­fers van alle rap­por­ten en niet naar de […]

Vrije Horizon in beroep bij Raad van State (en ander updates)

UPDATE!! De datum voor de beroepsprocedure bij de Raad van State is bekend. 30 mei om 10.00 uur. Adres: Den Haag, Kneuterdijk 22. Deze zitting is openbaar. Wanneer je bij de beroepsprocedure wiltbijwonen, dien je uiterlijk 15 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Een identificatiebewijs is verplicht. Wij hopen dat veel belangstellenden deze procedure zullen […]

Windpark op Noordzee zonder subsidie!

    Het Duitse EnWB bouwt een windpark op de Noordzee van 900 MW. Zonder daarvoor subsidie nodig te hebben. Nul euro subsidie!! Toch heel bijzonder, wanneer je de argumenten leest waardoor dit mogelijk wordt. “Het He Dreiht-windpark komt dichtbij andere windvelden van EnBW. Dat leidt tot synergie en kostenefficiëntie, stelt het bedrijf in een […]

Wat zijn de werkelijke kabelkosten? Fact check

Vrije Horizon bestrijdt al sinds het prille begin de plannen van de Minister EZ dat IJmuiden Ver zoveel duurder zal zijn als de Minister EZ ons wil laten geloven. Het was echter – tot nu – niet mogelijk om echt de vinger te krijgen achter de netwerkkosten (TenneT). Reden: concurrentiegevoelig, en dus niet openbaar. Aan alles […]

Minister Kamp niet transparant

 De afgelopen weken werd door het ministerie van EZ regelmatig gevraagd ‘wanneer de validatie’ van het rapport van Ardo de Graaf Advies zou komen. En natuurlijk, transparant als wij zijn, hebben wij de validatie  afgelopen donderdag volledig  publiek gemaakt, dus ook aan het ministerie (voor deze documenten, zie de blog van 14 november). Echter, in de […]

Plaatsing windpark op IJmuiden Ver niet duurder dan Hollandse Kust.

Deze zomer heeft Stichting Vrije Horizon (SVH) geconcludeerd dat het plaatsen van windturbineparken verder uit de kust aanmerkelijk voordeliger is dan door minister Kamp werd gepresenteerd. Dit op basis van verkennende onderzoeken in opdracht van SVH aan ECN en duurzaamheidsadviseur Ardo de Graaf. De Graaf concludeerde op basis van langjarige KNMI metingen en benchmarks van buitenlandse […]

Hulp bij indienen zienswijze uitbreiding 10 – 12 mijlzone

Leeswijzer Dit document is bedoeld als leidraad om jouw argumenten voor de zienswijze (een ‘Zienswijze’ is een document waarop wij als burger kunnen aangeven welke informatie wij missen en waarop wij extra onderzoek zouden willen zien) te formuleren. Het staat je vrij hier toevoegingen bij te maken en/of je eigen woordkeuze te gebruiken. De Ontwerp-Rijksstructuurvisie […]

Hulp bij het invullen van de Zienswijze Kavelbesluiten I

26 september Betreft: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapporten kavelbesluiten I  Hollandse Kust (zuid) – hierna te noemen MER kavelbesluiten I . Leeswijzer Dit document is bedoeld als leidraad om jouw argumenten voor de zienswijze (een ‘Zienswijze’ is een document waarop wij als burger kunnen aangeven welke informatie wij missen en waarop wij extra onderzoek zouden […]