Artikelen van Albert

Hulp bij het invullen van de Zienswijze Kavelbesluiten II

26 september Betreft: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapporten kavelbesluiten II  Hollandse Kust (zuid) – hierna te noemen MER kavelbesluiten II . Leeswijzer Dit document is bedoeld als leidraad om jouw argumenten voor de zienswijze (een ‘Zienswijze’ is een document waarop wij als burger kunnen aangeven welke informatie wij missen en waarop wij extra onderzoek zouden […]

Windpark op IJmuiden Ver brengt realisatie Energieakkoord in stroomversnelling

Rekenmodel ECN voor kosten wind op zee niet meer geschikt voor locatiekeuze Zandvoort, 14  september 2016    Windenergie op IJmuiden Ver kan veel goedkoper worden gerealiseerd dan tot nu toe werd aangenomen. Dit blijkt uit cijfers en berekeningen van ECN, en op basis van onderzoek door Ardo de Graaf Advies, bijeengebracht door Stichting Vrije Horizon […]

Een windhek vóór de horizon is echt niet slim

Dat is de kop boven de column van Vincent Dekker in Trouw (klik hier) op 9 september. Vrije Horizon is het daar hartstochtelijk mee eens. Wij hebben met toenemende verbazing de door Greenpeace aangehaalde argumenten gelezen. ‘We hebben elke ruimte nodig op zee’. Waarom dan niet op land, vragen wij ons af. Niet dat we daar voorstander […]

Onderzoek naar beleving strandbezoek

Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Stichting Vrije Horizon naar de effecten op de beleving van strandbezoekers wanneer windturbines in het zicht worden geplaatst. Dit onderzoek is uitgevoerd onder strandbezoekers op het strand, en niet via een internet panel.  De conclusies wijken sterk af van de conclusies in de rapporten van ZKA en Motivaction . Deze […]

Motivaction Rapport

Lees hier het rapport naar aanleiding van het onderzoek onder Nederlandse en Duitse toeristen door Motivaction in opdracht van het Ministerie van EZ naar beleving van windparken voor de Hollandse kust.   beleving-windparken-hollandse-kust-onderzoek-onder-nederlandse-en-duitse-kusttoeristen-2

Bezinning in Denemarken!

Met dank aan het altijd actieve Climategate en Hans Bohm. Hij maakte ons attent op een bericht, verspreid via Reuters. Hierin verklaart de Minister van Energie van Denemarken, voorloper op het gebied van windenergie, dat de kosten voor de consument de pan uit rijzen. En daarbij een eind te willen maken aan de plannen om vijf […]

Indienen zienswijzen lastig – morgen laatste dag

Wij kregen van meerdere kanten te horen dat het indienen van de zienswijze niet mogelijk is. Dat is vandaag ook onze ervaring. Daarom heeft Vrije Horizon contact opgenomen met het Bureau Energieprojecten. Men erkende dat er een probleem is. Dit zou morgen opgelost zijn. Daarop heeft Vrije Horizon het onderstaande afgesproken met Bureau Energieprojecten en per […]

Hulp bij het invullen van de zienswijze concept Transmissiesysteem op zee

Betreft: Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport transmissiesysteem wind op zee Hollandse Kust (zuid) (hierna; conceptnotitie kabelaanleg) Leeswijzer Dit document is bedoeld als leidraad om jouw argumenten voor de zienswijze voor de conceptnotitie kabelaanleg te selecteren. Het staat je vrij hier toevoegingen bij te maken en/of je eigen woordkeuze te gebruiken. Per argument staat beschreven […]

Hulp bij het invullen van de Zienswijze Kavelbesluiten

Betreft: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapporten kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid) – hierna te noemen MER kavelbesluiten I en II. Leeswijzer Dit document is bedoeld als leidraad om jouw argumenten voor de zienswijze (een ‘Zienswijze’ is een document waarop wij als burger kunnen aangeven welke informatie wij missen en waarop wij extra onderzoek […]