Artikelen van Albert

Argumenten document MER kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid)

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapporten kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid). Een hele mond vol. Kort samengevat: Voorbereiding voor de milieu effect rapportage voor het aanwijzen van twee kavels voor de kust van Zandvoort, Noordwijk, Katwijk en Wassenaar. Zoals eerder beloofd, hierbij een aantal onderwerpen waarop aanvullende informatie / aanvullend onderzoek kan worden gevraagd. Dit overzicht is […]

Argumenten zienswijze kabeltracé.

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport Transmissiesysteem wind op zee Hollandse Kust (zuid). Een hele mond vol. Kort samengevat: Voorbereiding voor de milieu effect rapportage voor het netwerk op zee. Zoals eerder beloofd, hierbij een aantal punten waarop aanvullende informatie / aanvullend onderzoek kan worden gevraagd. Dit overzicht is zeker geen compleet overzicht. Voel je […]

Onderzoek Decisio rammelt, Greenpeace expert in het ‘framen’…. en nog veel meer.

De Minister en zijn rapporten.. Er is weer het een en ander gebeurd in de afgelopen twee weken.  Allereerst heeft de Minister het onderzoek regionale effecten windmolenparken op zee naar de Eerste Kamer verzonden. Met bijbehorende kamerbrief.  Hoewel de opdracht van de Kamer was te berekenen wat de lokale effecten zijn, zoals het wegvallen van omzet en werkgelegenheid, […]

Eneco en Natuur en Milieu komen met alternatief voor plannen Kamp

Vanmorgen op NOS.nl dit artikel. Hoopgevend!! Jammer dat mevrouw Van der Laan niet helemaal begrijpt dat alle velden verder op de Noordzee ook al voorbestemd zijn, en het vergunningstraject direct ingezet kan worden. Voor dat extra windpark, samen met de drie enorme windturbinevelden voor de Hollandse Kust, is voldoende ruimte op IJmuiden Ver. Wij zeggen: […]

Bijeenkomst Platform Maritieme Windmolenparken

Hoe ver(w)industrialiseer je een Vrije Horizon? Op 3 februari organiseerde de Stuurgroep van het Platform Maritieme Windmolenparken (PMW)  een zeer druk bezochte bijeenkomst. De bijeenkomst vond plaats bij strandpaviljoen Beachclub 5 in Zandvoort.   De ruim 80 deelnemers vertegenwoordigden raadslieden en wethouders uit kust-gemeenten, van Schagen tot Veere, vertegenwoordigers van Greenpeace, Natuur en Milieu, de […]

Dong Energy gaat het grootste windpark op zee ter wereld bouwen

 ‘Zijn wij nou zo dom of zijn zij nou zo slim?’   In het FD van 4 februari 2016 lazen wij: “Het Deense energiebedrijf Dong Energy gaat het grootste windpark op zee bouwen. Het wordt het eerste windpark op zee met een capaciteit van meer dan 1 gigawatt. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt. De geplande […]

Truth or dare?

In De Volkskrant vandaag weer een echt ‘doorwrocht artikel‘ van de hand van Jeroen Trommelen met de kop ‘Windmolen stoort badgasten amper – Lobby kustgemeenten gesmoord’. De heer Trommelen haalt een aantal zaken door elkaar en gaat daarbij gierend uit de bocht. Hieronder de feiten: Er is – op verzoek van Kamerleden Mulder en Van Veldhoven […]

Geen dubbeltje te veel!!

Het lijkt erop dat de Minister van EZ de lokatie voor windturbinevelden op zee – wel of niet in het zicht van de kust  – uitsluitend op financiële gronden neemt. Geen dubbeltje teveel! En dat terwijl de weerstand hiertegen sterk toeneemt. Inmiddels hebben ook de kustgemeenten Bergen en Wassenaar zich aangesloten bij het Platform Maritieme […]

Alternatief voor CO2 vrije energie

Kernfusie is ‘besmet’ in Nederland. Een benadering met oogkleppen. Wij hebben het al eerder genoemd. Er is een vorm van kernenergie die absoluut CO2 vrij is, aanmerkelijk minder en vooral ongevaarlijk restafval kent, maar bovenal met een wereldwijde voorraad voor honderdduizenden jaren! Thorium!! Een Vandaag wijdde er een reportage aan. Te zien door hier te klikken. […]