IMG_6831 (2)

Nederlands grootste natuurgebied gaat eruit zien als een enorm industriegebied.

  • Windturbines op 10-12 mijl maken van de “bescherming van de vrije horizon” een wassen neus
  • verminderen de internationale concurrentiepositie van Nederlandse kust
  • kan leiden tot verlies van 3800 banen

Dat zijn enkele van de conclusies uit het rapport “Badplaatsen de mist in?”. Green Destinations, de grootste internationale adviesorganisatie voor duurzaam toerisme ter wereld, heeft in opdracht van Stichting Vrije Horizon een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van het plaatsen van enorme windmolenparken in het zicht van de Hollandse kust.

Het klimaat- en energiebeleid en het Energieakkoord zijn nationaal belangen. Maar ook de vrije horizon op zee, al ruim tien jaar een belangrijke doelstelling in het rijksbeleid, is erkend als een ruimtelijke kwaliteit van nationaal belang. Met één pennenstreek dreigt de vrije horizon voor vrijwel de gehele Hollandse kust en voor een groot deel van de Zeeuwse kust slechts een herinnering aan een mooi verleden te worden. Terwijl er een door alle kustgemeenten en de kustprovincies ondersteund, maar door EZ genegeerd, reëel alternatief is. IJmuiden Ver. Een grondige afweging van belangen op basis van goede informatie ligt in de rede.

Windturbines op 10-12 mijl kosten de regio duizenden banen

Volgens het CBS bedraagt het economisch belang van het toerisme in de Hollandse kustplaatsen ca. €7,3 miljard per jaar. Als het toerisme in de Hollandse badplaatsen met 5% afneemt, dan leidt dat tot een negatief bestedingseffect van ca. € 373 miljoen per jaar en een verlies van ruim 3800 banen. Bij de bouw van windturbines op 10-12 mijl zal een deel van de Nederlands vakantiegangers geheel uit Nederland verdwijnen. Dit leidt tot een uitstroom van de inkomsten uit het Nederlands toerisme met € 100 miljoen per jaar.

In geen van de voor de Hollandse badplaatsen concurrerende vakantiebestemmingen is sprake van de aanleg van windturbines met een ook maar enigszins vergelijkbare visuele impact. Het is voor de betrokken kustbewoners en bedrijfsleven daarom niet te bevatten, dat de gevolgen van het Energieakkoord worden afgewenteld op de kustregio. Hierdoor wordt het imago van de Hollandse kust voor langere tijd beschadigd, terwijl er reële alternatieven aangedragen zijn. Bij een grote imagoschade kunnen de economische gevolgen voor de Hollandse kust gemakkelijk verdubbeld worden.

Nederland gooit onnodig geld weg met windturbines op 10-12 mijl 

Er zijn voldoende aanwijzingen dat de meerkosten van de aanleg van een windparklocatie uit het zicht – IJmuiden Ver – bewust te hoog ingeschat worden. Alleen al het gebrek aan voldoende informatie wekt argwaan. Daarmee zijn de verwachte negatieve bestedingseffecten voor de BV Nederland hoger dan de geschatte meerkosten van de aanleg van het park IJmuiden Ver.

Klik op  Badplaatsen de mist in? om het hele rapport te lezen.

max planck

Serieuze twijfel aan productiecijfers windturbines

In bijgaand bericht wordt in klare taal duidelijk gemaakt dat windturbines ook hun productiviteitsgrenzen kennen. Hoger? Groter? heeft blijkbaar geen zin volgens het Max Planck Instituut. Het maximale vermogen ligt volgens hun onderzoeken op ongeveer 1 watt/m2. En niet op 4 watt/m2 waar de plannen van minister Kamp vanuit gaan. Effect? Je denkt dat je 100% krijgt, maar in werkelijkheid krijg je maximaal een kwart hiervan. Lees het bericht hier.

IMG_6555

Paalzitten voor een vrije horizon – ‘it giet oan’

 

Minister Kamp laat ons zitten – 2’

 

Meer dan veertig kustbewoners, bestuurders en liefhebbers van een vrije horizon, hebben er veel  voor over om te voorkomen dat voor de Hollandse kust een zeer zichtbaar hekwerk van honderden windturbines geplaatst wordt. Van Bergen tot Scheveningen, met hoogtes die de Eiffeltoren naar de kroon kunnen steken.

In samenwerking met Stichting Vrije Horizon, Stichting Ver-plaats Windmolens en Bewoners Leefbare Kust gaan deze ruim veertig personen uit vrijwel alle kustgemeenten van de Hollandse kust, gesteund door honderden sympathisanten, een klok rond zitmarathon houden om minister Kamp te bewegen deze turbines uit het zicht te zetten. Om dit kracht bij te zetten wil men 50.000 handtekeningen ophalen.

Dinsdag 24 augustus is de 6 meter lange basis geplaatst waarop de 14 m hoge constructie op woensdag 27 augustus  rond 16.00 uur wordt gemonteerd.

Donderdag  27 augustus om 12.00 uur precies zal Huig Molenaar van  Paviljoen Thalassa als eerste op het platform plaatsnemen. De paalzitters worden elke 6 uur afgelost. Onder hen ook Wethouders en Burgemeesters van diverse kustgemeente. Ook bij regen en harde wind. Ver-plaatsen is het motto. Alleen bij onweer wordt, om de veiligheid van de deelnemers te borgen,  de stalen constructie ontruimd.

De laatste deelnemer komt op zondag 6 september om 18,00 uur van de paal.

Deze actie wordt die avond afgesloten met een Sundown party. Hiervoor zijn alle leden van Eerste en Tweede kamer evenals de betrokken bewindslieden uitgenodigd.

IMG_6560

Met dank aan Transportbedrijf Gebroeders Paap – Zandvoort, Kema – Zandvoort, Firma Koole – Vijfhuizen en Thalassa – Zandvoort. Zonder hun  steun en vooral het ‘om niet’ verrichten van alle werkzaamheden en inzetten van materiaal, zou dit evenement niet mogelijk zijn!

Schermafbeelding 2015-08-23 om 10.46.34

KAMP LAAT ONS ZITTEN!!

Als Huig Molenaar van strandpaviljoen Thalassa boos is, is hij ook echt boos!  “Een litteken over het gezicht van de horizon! Een schande!!” Huig laat het niet bij woorden. In samenwerking met de betrokken stichtingen gaat Huig in een marathonzitting met meer dan 40 betrokken kustliefhebbers op een paal in zee zitten. En dan niet zo maar een ‘paal’.

Via deze actie willen wij 50.000 handtekeningen ophalen. Te stand van de handtekeningen is te volgen vanaf het strand. Het platform wordt elke dag omhoog getakeld naar de stand van dat moment. Bij 50.000 handtekeningen staat het platform 12 meter hoog. Dat kan alleen met ruime media-aandacht en met hulp van social media.  De protestactie vindt plaats vanaf donderdag 27 augustus om 12.00 uur en eindigt op 6 september om 18.00 uur.

Aansluitend is er een Sundown party bij Thalassa. Hiervoor worden naast de deelnemers aan de actie, betrokken bestuurders (lokaal en landelijk) en vertegenwoordigers van de pers uitgenodigd.

Tijdens deze bijeenkomst zal de heer Salman, directeur van Green Destinations, een rapport toelichten, waarin de economische, ecologische gevolgen en de effecten van deze plannen op de internationale concurrentiepositie van de Hollandse kust zullen worden gepresenteerdt.

Voor uitgebreidere informatie:

Klik hier voor het persbericht, en hier voor de technische tekening van het ‘platform van Huig’.

Artist impression:

Thalassa paal

Schermafbeelding 2015-08-14 om 15.55.04

Vandaag op Radio1- Wij van wc-eend….

Op Radio 1 laat Kees van Amstel horen echt verontwaardigd te zijn over de plannen van minister Kamp om nog meer windturbines te plaatsen in het zicht van de horizon. En spreekt zijn twijfels uit over de kwaliteit van het GFK-onderzoek in opdracht van Natuur en Milieu.

Luister zelf deze column terug via deze link.

De column begint op ongeveer 12.30 uur.

Henk Kamp geeft toelichting op werkzaamheden

Visie ECN over windenergie op zee – 2050

“Wie vindt  dat er in de Noordzee nu al teveel windturbines worden gebouwd, kan zijn borst nat maken. Als over 35 jaar alle stroom duurzaam wordt opgewekt, komt er 150 keer zoveel elektriciteit van zee dan er nu wordt opgewekt.”

Zo begint onderstaand artikel in De Volkskrant van 10 juni. Los van de rol welke ECN zich hier toebedeelt, ondersteunt dit artikel precies waar Stichting Vrije Horizon en Verzet Windmolens zich al tijden sterk voor maken. “De stroom komt van megagrote windturbines ver buiten de kust; anderhalf keer zo hoog als de grootste exemplaren van nu en onzichtbaar achter de horizon. Ze zullen een kwart van de oppervlakte van de Nederlandse Noordzee in beslag nemen.

Ja, u leest het goed. Ver achter de horizon! Maar kan iemand ons dan eens uitleggen waarom je eerst turbinevelden plant ver voor de horizon? Is dat nu koppige halsstarrigheid zonder ‘voortschrijdend inzicht’? Wij adviseren de ministers Kamp en Schultz opnieuw: Laat uw ambtenaren nu eens komen met een doorwrochte, onderbouwde business case waarin ook rekening gehouden wordt met:

  1. Verlies aan omzet / werkgelegenheid bij de kusteconomieën door wegblijvende buitenlandse en Nederlandse bezoekers. Oop basis van een ge-update rapport door bureau ZKA. Leg hierbij het panel de nieuwe situatie voor: honderden windturbines van 250 meter hoog aan de hele horizon. Geen foto van 32 turbines van 150 meter. Kijken of de 6% wegblijvers dan nog steeds 6% blijft.
  2. Wat is de kostenimpact van aansluiting op het Europese Noordzee-netwerk, gepland voor 2030. Zijn de ‘besparingen’ van de nu geplande velden op 10 mijl uit de kust straks de meerkosten voor een duurdere aansluiting op dit Europese netwerk? En zijn de prijzen van grondstoffen voor de (dure) kabel dan hoger of lager dan ze nu zijn? Nu plaatsen op IJmuiden Ver is plaatsen in het hart van dit netwerk! Tegen de huidige grondstofprijzen!
  3. Hoe realistisch is de 40% kostenbesparing per kWh die minister Kamp in zijn plannen meeneemt? En wat gebeurt er als de exploitanten niet aan dit scenario voldoen? Laat de overheid ze dan failliet gaan? Hebben wij dan geen energie meer? Tenslotte zijn de energiereuzen in de afgelopen jaren al meer dan de helft van hun beurswaarde kwijtgeraakt. Of gaat er toch steungeld bij? En tot welke grens?

We zijn heel benieuwd naar de antwoorden van de minister op de motie Mulder/Van Veldhoven en de motie – door Kamp ontraden – van de Eerste Kamer. Wij hebben zo maar het idee dat de minister, ongeacht de uitkomsten van nog uit te voeren onderzoek, halsstarrig aan zijn ideeën vasthoudt. Onder het mom van: ik heb een afspraak en die voer ik uit! (ook al weet ik dat het beter, sneller en mogelijk goedkoper kan)

Het hele artikel kunt u hieronder lezen.

Schermafbeelding 2015-06-22 om 12.10.12

 

Schermafbeelding 2015-06-22 om 14.48.46

De campagne is gestart – 4

Hoe denken bekende en  minder bekende Nederlanders over het voornemen van dit kabinet om windmolenparken in het zicht van het strand te plaatsen?

 

Dit is wat Edwin van der Sar ervan vindt.

Ernst Brokmeier – Zandvoortse Reddingsbrigade

En toekomstige generaties? Horizonde!!

En een willekeurige Duitse toeriste?

ansicht

De campagne is gestart – 3

Vandaag in De Telegraaf een paginagrote oproep van Verzetwindmolens aan Nederland. Het aantal handtekeningen bij de petitie schiet nu fors omhoog. Morgen nog een aantal redactionele artikelen in De Telegraaf, waarin de zorgen van bewoners en ondernemers aan de kust uitgelegd worden.

10422514_476241512529313_3317150499427825872_n

Gisteren waren de voorzitter van Vrije Horizon en ondernemer Michiel v.d. Berg, eigenaar van 3 florerende bedrijven in Noordwijk, te gast bij Business-Class. Het interview kun je terug zien door op de afbeelding hieronder te klikken. Klik daarna op vol scherm in Vimeo.


Schermafbeelding 2015-06-01 om 18.43.49

 

Schermafbeelding 2015-05-29 om 07.31.51

De campagne is gestart – 2

In dit bericht vind je de links naar de korte video’s waarin mensen zich uitspreken over de plaatsing van windturbinevelden langs de hele horizon, en de visie van Stichting Vrije Horizon.