Schermafbeelding 2015-06-22 om 14.48.46

De campagne is gestart – 4

Hoe denken bekende en  minder bekende Nederlanders over het voornemen van dit kabinet om windmolenparken in het zicht van het strand te plaatsen?

 

Dit is wat Edwin van der Sar ervan vindt.

Ernst Brokmeier – Zandvoortse Reddingsbrigade

En toekomstige generaties? Horizonde!!

En een willekeurige Duitse toeriste?

ansicht

De campagne is gestart – 3

Vandaag in De Telegraaf een paginagrote oproep van Verzetwindmolens aan Nederland. Het aantal handtekeningen bij de petitie schiet nu fors omhoog. Morgen nog een aantal redactionele artikelen in De Telegraaf, waarin de zorgen van bewoners en ondernemers aan de kust uitgelegd worden.

10422514_476241512529313_3317150499427825872_n

Gisteren waren de voorzitter van Vrije Horizon en ondernemer Michiel v.d. Berg, eigenaar van 3 florerende bedrijven in Noordwijk, te gast bij Business-Class. Het interview kun je terug zien door op de afbeelding hieronder te klikken. Klik daarna op vol scherm in Vimeo.


Schermafbeelding 2015-06-01 om 18.43.49

 

Schermafbeelding 2015-05-29 om 07.31.51

De campagne is gestart – 2

In dit bericht vind je de links naar de korte video’s waarin mensen zich uitspreken over de plaatsing van windturbinevelden langs de hele horizon, en de visie van Stichting Vrije Horizon.

 

 

 

 

 

 

 

Schermafbeelding 2015-05-27 om 20.15.35

Campagne gestart!!

Inwoners, ondernemers, lokale overheden uit Katwijk, Noordwijk en Zandvoort zijn, in samenwerking met stichting Vrije Horizon en Bureau Aan Zee (Noordwijk)  gestart met een campagne om de Ministers Schultz – Van Hagen en Kamp te overtuigen dat de keuze voor windturbineparken in het zicht van de Hollandse Kust een uitermate slechte keuze is.

Er wordt op verschillende manieren campagne gevoerd. Onder andere wordt gebruik gemaakt van ‘testimonials’ (korte video’s), waarin bekende en minder bekende Nederlanders hun mening geven over dit voornemen. De inwoners, ondernemers en bezoekers van de kustgemeenten worden opgeroepen een petitie te tekenen wanneer zij ook vinden dat deze windturbinevelden achter de horizon geplaatst moeten worden. Ook vragen wij u en hen zoveel mogelijk een zienswijze in te dienen bij het Ministerie van I&M, door invullen van het formulier op deze web pagina. Dit moet uiterlijk 3 juni ingevuld en opgestuurd zijn!!! Download hier argumenten die u op uw zienswijze-formulier kunt invullen. U kunt natuurlijk ook zelf andere argumenten invullen. Hoe meer, hoe beter. Dat laat de ministeries zien hoe dit onderwerp leeft bij inwoners, bezoekers, ondernemers en alle andere betrokkenen die een vrij uitzicht en de bijna meditatieve rust die hiervan uitgaat zo waarderen.

De link naar de korte video’s worden ook op deze pagina gezet. In een apart bericht, wat geactualiseerd wordt bij elke nieuwe video.

Deel dit bericht met zoveel mogelijk mensen. Vraag hen ook de petitie te tekenen en een zienswijze (voor 4 juni!) in te vullen en op te sturen. Alleen massale activiteit kan de ministers ervan overtuigen dat IJmuiden Ver ‘by far’ een betere optie is.

 

thumb

Protest in Noordwijk

Op 19 mei hebben protesterende ondernemers en bewoners uit Noordwijk, Zandvoort en Katwijk hun ongenoegen geuit over het voornemen een muur van windturbines te plaatsen in het zicht van deze gemeenten. Zij (en wij ook) begrijpen niet dat dit kabinet en de leden van de Tweede Kamer deze velden niet achter de horizon willen plaatsen. En daarbij geen acht slaan op de economische gevolgen voor deze kustgemeenten. Een schadepost voor ondernemers van minimaal € 65 miljoen per jaar.

Voor het complete verslag van RTVWest, klik hier.

verzet-facebook_7-52

Voorlichtingsavond Rijksstructuurvisie Wind op Zee

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert  19 mei een  inloopbijeenkomst  over het voornemen tot aanwijzing van de gebieden binnen de 12 mijlszone. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u zich laten voorlichten over het waarom van de plaatsing van vele honderden windmolens in het zicht van de kust!

Zoals u weet zijn wij een groot voorstander om deze molens achter de horizonuit het zicht te plaatsen. Kost 2% extra, maar schaadt daarbij niet de natuur en de werkgelegenheid langs de kust.

Waar: Congrescentrum De Leeuwenhorst, Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout. Tijdstip: dinsdag 19 mei vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur.

Zeer veel bezorgde ondernemers en bewoners, maar ook raadsleden en wethouders van Noordwijk, Zandvoort en Katwijk zullen hier aanwezig zijn om hun ongenoegen kenbaar te maken.

Kom ook!!

Om voorbereid te komen, kunt u de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee lezen. Klik hier.

Vergeet vooral niet om ook uw handtekening te zetten onder de petitie om de windturbines te Ver-zetten naar IJmuiden Ver. Waar? Hier! Oh ja, en vraag ook alle vrienden, kennissen, kinderen, kleinkinderen en iedereen die u maar kent, hetzelfde te doen. En neem zoveel mogelijk mensen mee naar Noordwijkerhout. Maak er een manifestatie van!!

 

 

nieuwspoort

Overhandiging Buck rapport en Visuals aan Tweede Kamer

Op 28 april heeft het Platform Maritieme Windmolenparken  in Nieuwspoort de onderzoeksresultaten naar de effecten van windturbinevelden op de Noorzee in het zicht van de kust overhandigd  aan vertegenwoordigers uit de Tweede Kamer en aan de landelijke pers.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de kustgemeenten Katwijk, Noordwijk en Zandvoort. Uitvoerend bureau is Buck Consultants International. In dit rapport zijn de resultaten vastgelegd van het effect op toerisme en werkgelegenheid bij de voorgenomen plaatsing van enorme windturbinevelden langs de hele Noord- en Zuid-Hollandse kust. Dit in relatie tot de (vermeende) besparingen ten opzichte van velden verder uit de kust en uit het zicht.

De visualisatie die niemand mocht zien (en toen toch weer wel).

Het Ministerie van I&M heeft in 2014 opdracht gegeven een visualisatie te produceren waarbij de zichtbaarheid van de voorgenomen plaatsing op 10 mijl uit de kust in beeld gebracht zou worden.

Deze visualisatie werd in december 2014 aan de wethouders van Noordwijk, Katwijk en Zandvoort getoond. Deze “schrokken zich rot” (citaat) van de getoonde beelden. Op hun verzoek stemde het Ministerie van I&M in met het tonen van deze beelden aan de gemeenteraden van deze gemeenten. Dit werd op het allerlaatste moment door het Ministerie afgeblazen. Informeel omdat de wethouders weigerden in te gaan op het besluit dat het tonen van de beelden onder geheimhouding zou zijn. De formele reden: het tool ‘zou nog niet gereed zijn’. Een nieuwe datum kon niet gegeven worden. Dit was reden voor de VVD Zandvoort om een beroep te doen op de Wet Openbaarheid Bestuur.

Het afblazen van de presentatie aan de gemeenteraden was reden voor de wethouders van de drie gemeenten om zelf opdracht te geven tot het maken van een visualisatie.

Kort voor het gereed komen van de beelden van de drie gemeenten werd alsnog (na 2 maanden) de visualisatie van I&M openbaar gemaakt. Tot verbazing van de wethouders waren de beelden  totaal anders.  De gebruikte instellingen ‘verzachten’ de beelden die eerder getoond werden aan de stuurgroep van het Platform Maritieme Windmolenparken. Gemiddeld weer, gemiddelde bewolking, gemiddelde luchtvochtigheid. Niet de omstandigheden waarop het druk is langs de stranden. Reden om de in eigen beheer geproduceerde visualisatie meer recht te laten doen aan de dagen waarop het strand het drukst bezocht wordt. Helder weer.

U kunt de presentatie, waarin beelden uit de visualisatie opgenomen, hier in haar geheel bekijken. Evenals hier de volledige tekst. In deze presentatie laat wethouder Pieter Jan Barnhoorn uit Noordwijk de visuele effecten zien van de plaatsing van windturbinevelden aan de horizon. Ook adresseert hij hij de resultaten die dit heeft op de werkgelegenheid. Deze effecten zijn onderzocht in opdracht van het Platform Maritieme Windmolenparken door onderzoeksbureau Buck International Consultancy. Het volledige rapport kunt u hier nalezen.

‘s Avonds werd dit programma in uitgebreidere vorm herhaald in het Gemeentehuis van Katwijk. Hiervoor waren alle colleges van B&W, de Gemeenteraden, de leden van Provinciale Staten, bij het Platform Maritiemen Windmolenparken aangesloten koepels en de landelijke en regionale pers waren uitgenodigd.

Voorafgaand aan de presentatie van wethouder Barnhoorn gaf de voorzitter van de Stichting Vrije Horizon, Albert Korper, een presentatie, waarin hij uitlegde waar wij nu staan, in historisch perspectief tot de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar.

Deze presentatie kunt u hier nazien. De bijbehorende tekst leest u hier.

Ter afsluiting werd in beide bijeenkomsten deze  film getoond, waarin duidelijk bezwaren en het alternatief toegelicht worden.

 

141015 Thalassa_windturbines 700 st_16,5KM_0001

Samsom maakt zich ‘hard’ voor werkgelegenheid

Moeten wij het onderstaande interview in Het Parool van 16 februari duiden als verkiezingsretoriek of maakt de Diederik Samsom zich werkelijk zorgen?

In de tweede kolom van dit interview stelt de fractievoorzitter van de PvdA: ‘Gelukkig is er sinds het begin van de crisis nog nooit zo’n groot herstel van de werkgelegenheid geweest als in 2014.  Daarmee zijn we er nog lang niet. We willen richting de vijf procent…. We kunnen daarbij niet alles overlaten aan ondernemers en hopen dat het wel goed komt’. Iets verderop zegt Samsom: ‘ Een overheid moet ingrijpen.  Er staat een aluminiumsmelter (Aldel, red.) waarvan we weten dat die niet de toekomst heeft…Maar we laten niet gebeuren dat die smelter omvalt voor er iets nieuws in de plaats is gekomen. We hebben daar geld beschikbaar gesteld om daar te bouwen aan een nieuwe industrie, bijvoorbeeld op het gebeid van offshore duurzame energie’

Even een fact check.

De aluminiumsmelter Aldel, waar het hierover gaat, is inmiddels doorgestart. Zie dit bericht uit de Eemskrant. ‘Eind volgend jaar levert dat tweehonderd mensen werk op. Verder zullen er driehonderd indirecte banen bij komen.’ Bewonderenswaardig dat Samsom c.s. zich hier tegenaan bemoeid hebben en voorwaar een mooi resultaat.

Wanneer Samsom zich werkelijk zorgen maakt over (het herstel van) de werkgelegenheid, en hem daar veel aan gelegen is, begrijpt Stichting Vrije Horizon niet waarom de PvdA zich niet uitspreekt tegen turbinevelden op 18 km uit de kust. Volgens het in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) uitgebrachte rapport blijven bij turbinevelden op 18 km uit de kust ca 10% van de kustbezoekers weg! En dat is op basis van een foto –  achterin het rapport – van ca 4o windmolens.

Het plan van Minister Kamp behelst een windturbineveld van 700 windmolens (geen 40) voor de kust van Wassenaar tot IJmuiden. Wij weten dat dit een veel groter impact heeft dan de in het rapport genoemde 10% van de kustbezoekers. En dus op de werkgelegenheid in deze kustgemeenten. Onderzoek op basis van het ZKA rapport (10%) gaf een verlies tot 4000 werkplekken in deze kwetsbare, van toerisme afhankelijke kustgemeenten.

Stichting Vrije Horizon heeft al meerdere malen te kennen gegeven dat het plaatsen van deze windturbinevelden achter de horizon, bijvoorbeeld op IJmuiden Ver, dit verlies aan werkgelegenheid kan voorkomen. Wij hebben dit ook meermaals aan Jan Vos van de PvdA te kennen gegeven. Zonder noemenswaardige reactie.

Wij roepen opnieuw de PvdA op zich sterk te maken voor het behoud van deze 4000 werkplekken langs de kust. Diederik Samsom, Jan Vos, er is een uitstekend alternatief. Spreek je uit vóór 18 maart. Ook in de debatten over de Provinciale Statenverkiezingen. Spreek je uit voor IJmuiden Ver in plaats van het neergooien van een hek van windturbines langs deze prachtige Hollandse kust. ‘Het uitzicht over zee blijkt een belangrijk bezoekmotief te zijn voor toeristen en recreanten. Samen met een mooi strand is dit het belangrijkste aspect van de Nederlandse kust. Voor de Nederlandse dagrecreanten en Duitse verblijfstoeristen is dit het belangrijkste aspect’ – bron: ZKA rapport 2014.

De kop van het artikel in Het Parool is: ‘ Soms is onze opdracht onoverzichtelijk groot’. Wij geven handvatten om in elk geval de gevolgen van deze beslissingen overzichtelijk te maken. Aan de PvdA (en alle politieke partijen die werkgelegenheid hoog hebben zitten) de taak om hier zichtbaar mee om te gaan.

Alleen dan geloven wij dat de grote woorden die Samsom spreekt over werkgelegenheid, voortkomen uit sociale betrokkenheid en niet uit verkiezingsretoriek.

Hieronder het bericht uit Het Parool

Het Parool 16 feb Samsom maakt zich hard voor werkgelegenheid