China map

Hier breekt mijn klomp…

Minister Kamp legt – volgens dit artikel in De Groene Courant – de loper uit voor Chinese investeerders om te investeren in Windparken voor de Nederlandse kust.

Toch vreemd. De EU ‘frustreert’ de import van – door de Chinese overheid gesubsidieerde – zonnepanelen, terwijl ‘onze’ minister Kamp de deur openzet voor diezelfde Chinese overheid of particuliere investeerders en daarmee (een deel van de) € 18 miljard plus subsidie, op te brengen door de Nederlandse eindgebruiker, naar China sluist.

De minister brengt dit natuurlijk weer als een kans voor de Nederlandse windindustrie (die gebruik maakt van turbines uit Duitsland of China, kabels uit Korea, en zich voornamelijk beperkt tot de bagger- en funderingswerkzaamheden door Nederlandse bedrijven).

Kom op kamerleden, laat je horen en vraag hier eens om een echte uitleg, hoeveel werkgelegenheid dit oplevert en hoeveel subsidie er straks naar China vloeit. (en wees niet tevreden met die halfzachte verklaringen waar kamerleden alleen vriendelijk naar knikken en ‘overgaan tot de orde van de dag’

slide1

Windmolens prima, maar wel ver op zee – Trouw, 11 september

Stichting Vrije Horizon reageert met deze brief op een eerder artikel in Trouw.

Hierin werd gesteld dat toeristen zich niet laten beïnvloeden door windmolenparken vlak onder de kust. De hierin genoemde enquete werd uitgevoerd door Zeekracht, een project van Natuur en Milieu om wind op zee te promoten. Eerder onderzoek in 2011 laat zien dat de vragen in dit onderzoek op zijn minst suggestief zijn. Niet verwonderlijk met sponsoring partners als Zeewind en Eneco. Het onderzoek in 204 –  www.zeekracht.nl –  toont opnieuw het gebrek aan diepgang aan. Geen afbeeldingen, 4 vragen, 320 ondervraagden. In alle opzichten onder de maat.

Vandaar onze behoefte om op het artikel in Trouw te reageren.

Trouw 11 september, p. 22

opinie

Windmolens prima, maar wel ver op zee

Albert Korper

Voorzitter Stichting Vrije Horizon

Volgens Natuur en Milieu hoeft de toeristische sector niet te vrezen voor nieuwe windmolens dichtbij de kust (Trouw, 26 augustus). Dit concludeert de stichting na een zelf uitgevoerd onderzoek onder 320 badgasten in Zandvoort en Scheveningen. Dat is niet erg representatief. Bovendien kregen de badgasten niet te zien hoe het beeld van de Noordzee verandert met de komst van windmolens.

Zeekracht, partner van Natuur en Milieu, hield eerder een enquête. En al waren de vragen nogal suggestief, toch bleek dat het aantal gasten met tien procent zal dalen als windturbines het uitzicht ontsieren. Recron toonde recent 2000 Nederlanders en Duitsers gemonteerde foto’s van het zicht vanaf het strand. Resultaat: 20 procent van de bezoekers zal niet meer of veel minder komen. De kustgemeenten hebben bureau Buck naar de effecten hiervan gevraagd. Die kunnen oplopen tot een omzetdaling van tientallen miljoenen per jaar, met faillissementen en een verlies van zesduizend arbeidsplaatsen.

Dit bedreigende scenario is echter vermijdbaar. Als Nederland snel groene energie wenst en de afhankelijkheid van Rusland wil verminderen, dan zijn de al toege- wezen gebieden IJmuiden Ver en Borssele de beste opties. Dit kan grootschalig, kostenbesparend en met 9 procent meer opbrengst. En dat zonder hinder voor toerist en ondernemer. Bovendien levert de bouw banen op die niet ten koste gaan van de kustgemeenten. Dan wordt duurzaam ook sociaal.

 

sneeuwvrij

Rijden over zonnepanelen?

Is wind de ‘way to go’?

Velen vragen zich af of windturbines wel de juiste / beste / economisch meest efficiënte apparatuur is om het energieprobleem aan te pakken. Een techniek uit de jaren ’80 van de vorige eeuw, waar wij, als de plannen niet aangepast worden, mee door moeten tot 2050 en verder.

Wij werden onlangs opmerkzaam gemaakt op een fantastische, nieuwe ontwikkeling. Voorlopig in een testfase, maar met ongekende mogelijkheden om het energieprobleem en daarmee de CO2 uitstoot aan te pakken. Julie en Scott Brusaw ontwikkelden geen zonnepaneel, maar een VISIE. Zonnepanelen waar je snelwegen van kunt bouwen, maar met een infrastructuur die veel verder gaat dan het opwekken van zonne-energie.

Een paar kenmerken: wanneer alle wegen in de VS hiermee bedekt zouden worden, genereert dat 300% van de energie die de VS nodig heeft! De niet direct verbruikte energie wordt opgeslagen in de grid die onder de snelwegen ligt. Probleem van opslag wordt hiermee opgelost. De panelen bevatten LED verlichting. Hiermee kun je de belijning op de wegen aangeven. Overstekend wild of, erger nog, overstekend kind? De druksensoren in de weg waarschuwen het aankomend verkeer snelheid te minderen. De panelen geven warmte af, waardoor de wegen sneeuwvrij blijven.  En ook ijzelvrij! Rij je in een elektrische auto? Dan kun je – middels inductie – doorrijden én opladen. Huizen en bedrijven kunnen direct op de ‘snelweg elektriciteit’ aangesloten worden.

Dit is slechts een summiere samenvatting van de mogelijkheden van deze panelen. En…. ze verdienen zichzelf terug!

Interesse opgewekt? Kijk op Solar Roadways. Klik op de eland. Wij zijn zeer enthousiast. En met ons ruim 4 miljoen mensen die de presentatie gezien hebben. Dit is het soort visionaire oplossingen waar wij de wereld naar op zoek is als we het energieprobleem en CO2 probleem in 2050 onder controle willen krijgen.

20140515180039-Interstate_at_Dusk

Solar snelwegen – Het alternatief?

Onder de indruk van de innovativiteit, de veelzijdigheid en de mogelijkheden!

 

Iemand vroeg: “wat zijn de alternatieven voor die windmolens dan”?
Los van het gegeven dat ik niet per definitie tegen windmolens ben, maar wel slim (is uit het zicht) geplaatst, vind ik het alternatief op Solar Roadways vele malen interessanter want veel meer mogelijkheden. Zal niet goedkoop zijn, maar dat is geen enkele vorm van duurzame energie op dit moment. Neem de moeite een kwartier op deze site rond te kijken. Ik had moeite er weg te komen, zo interessant vind ik dit. Klik op Solar Roadways en ontdek de enorme toepasbaarheid.

led_road-copy

zandvoort boulevard

Windmolenpark? Zandvoort te koop

08 mei 2014, 9:34

Burgemeester Niek Meijer en wethouders van Zandvoort hebben de plaats te koop gezet. Het gaat om een ludieke actie, die is bedoeld om te voorkomen dat er vlak voor de kust een windmolenpark wordt aangelegd.

De gemeente, bewoners en ondernemers zijn fel tegen de bouw van het park. “Het paradijs strandt. Het walhalla aan de Noordzeekust, op steenworp afstand van Amsterdam, wordt bedreigd door de komst van een windmolenpark. De zon zul je niet meer in zee zien zakken”, klinkt het op de special opgerichte veilingsite fundazandvoort.nl.

Om de actie kracht bij te zetten hebben Meijer en de wethouders Belinda Göransson en Gert Toonen gisteren een te koop-bord op het raadhuis van Zandvoort gehangen. Ook andere panden staan ‘te koop’. Toonen denkt erover om nog een stap verder te gaan en minister van economische zaken Henk Kamp als makelaar aan te stellen. “Ik ga stickers wildplakken met het nummer van minister Henk Kamp en daarbij: bel de makelaar.”

Tot 17 mei kan een bod uitgebracht worden op Zandvoort. De plaats is fel tegen het plan om een windmolenpark op zo’n vijf kilometer van de kustlijn te bouwen. “We willen wel windmolens, maar dan ver op zee. Uit het zicht, anders krijgt het toerisme een klap die dodelijk is voor onze kustplaats”, zegt Göransson.

Zandvoort was eerder al een petitie begonnen tegen de windmolens. Ook de kustgemeenten Wassenaar, Katwijk en Noordwijk willen geen parken vlak ‘voor de deur’. De gemeenten zijn bang dat toeristen wegblijven als het uitzicht wordt verpest door de molens. Uit een studie in opdracht van het Ministerie voor Infrastructuur en Milieu (zie ‘rapporten/ministerie I&M/ZKA) blijkt dat zeventien tot twintig procent van de vakantiegangers niet meer of minder vaak de kustplaatsen bezoeken wanneer op korte afstand een windmolenpark ligt.

Recron, de branchevereniging van recreatieondernemers, gaf in februari bovendien aan dat door de bouw van windmolenparken voor de Nederlandse kust zo’n drieduizend banen in de toeristische sector verdwijnen. Ook loopt de toeristische sector jaarlijks zo’n honderd miljoen euro mis als de molens worden gebouwd.

Need to know

Alle feiten op een rij

Wat is de aanleiding om te onderzoeken of aanleg van windmolenparken onder de kust veel voordeliger kan? Het lijkt dat het onderzoek zich niet richt op de ‘of’ vraag, maar meer op de ‘hoe maken wij het mogelijk’ vraag. Hieronder een aantal feiten op een rij.

Hieronder de belangrijkste feiten op een rij.

Uitgelichte doelstellingen van het energieakkoord

 

 • 16% van alle gebruikte energie in Nederland moet duurzaam zijn in 2023
 • 80% van alle energie in Nederland moet duurzaam zijn in 2050
 • Terugbrengen van CO2 uitstoot met 20% in 2023

 

Status 2014

 

 • Nederland produceert 4% duurzame energie
 • Ministerie van Economische Zaken (EZ) wil versnelling om te voldoen aan de Europese afspraken
 • Huishoudens in Nederland gebruiken ca 20% van alle energie
 • De Nederlandse industrie gebruikt ca 80% van alle energie en

 

Kostenvergelijking windenergie – bron SDE+ 2014, ECN in opdracht van EZ

 

 • Op land –  7 eurocent/kwh
 • Op zee < 10 m diepte –  13,5 eurocent/kwh
 • Op zee > 10 m diepte – 15 eurocent/kwh

 

Uitgangspunt Ministerie EZ – kamerdebat voorjaar/zomer 2013 – 40% voordeliger

 

 • Bouwen in ondiep water is 40% goedkoper (Jan Vos / PvdA – Henk Kamp / VVD), 13 januari 2013
 • Op basis hiervan en omwille van een ‘versnelling in de aanleg van windparken op zee tegen minder kosten’, besluit Minister Kamp te laten onderzoeken hoeveel voordeliger aanleg binnen de 12 mijlzone is.
 • Inmiddels (2015) heeft de Minister het voorstel gedaan om niet op zeer dichte afstand van de kust te zoeken, maar de reeds vastgestelde zoekgebieden op 12 mijl uit de kust naar de kust toe uit te breiden naar 10 mijl, ofwel 18,5 km.

 

Activiteiten Platform Maritieme Windmolenparken (PMW)

 

 • PMW (en vele andere maatschappelijke organisaties en overheden) hebben hier ernstige bezwaren tegen uitgesproken. Op basis van deze bezwaren zijn zij uitgenodigd deel te nemen aan deze onderzoeken.
 • Tijdens deze deelnamesessie hebben wij de eis gesteld een onderzoek te laten doen naar het effect van windmolenparken op het toerisme langs de Nederlandse Kust.
 • Een standaard procedure van de overheid is, een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) te laten doen om ‘alle (maatschappelijke) effecten’ van deze beslissingen te wegen. Echter uitsluitend op BV Nederland niveau. De lokale effecten worden hierbij niet of onvoldoende gewogen.

 

Onderzoek resultaat – 6% – 13% minder bezoekers. bron: ZKA in opdracht van Ministeries EZ en I&M.  

 

 • Significante effecten op bezoek aan kusten gebaseerd op een foto waar één windmolenpark  van ongeveer 30 molens zichtbaar opgesteld staan.
 • 45% van Nederlandse toeristisch recreatieve bezoekers en ca 35% van de Duitse verblijfstoeristen geeft aan dat dit de beleving negatief zal beïnvloeden.
 • Ca 15% recreanten geeft aan deze kust (veel) minder of niet meer te zullen bezoeken. (Duitsers 8%)
 • Effect zal (onderkend door Rijkswaterstaat / Ministerie van Infrastructuur en Milieu) ernstiger zijn bij meerdere windparken (Amalia, Luchterduinen en eventuele parken op 6 km uit de kust), ofwel eenstapeling van windmolenparken
 • In dit onderzoek is niet onderzocht wat het effect is van een volledig met turbines volstaande horizon. De verwachting is gerechtvaardigd dat de hierboven genoemde getallen hoger zullen uitvallen.

40% Kostenreductie – niet afhankelijk van plaatsing maar van ‘verwachte’ ontwikkelingen. Boterzacht!!

Het Energieakkoord gaat uit van een mogelijke kostenreductie van 40% per opgewekt kilowatt/uur. Dit is het gevolg van:

 • Leerproces, efficiëntere productie, verwacht beter rendement windturbines
 • In de afgelopen jaren zijn de kosten per Kwh uitsluitend toegenomen.
 • Onafhankelijke bronnen verwachten dat deze 40% niet gerealiseerd wordt.
 • Het Economische Bureau van de Bouw vindt 25% al een ‘enorme uitdaging’.
 • In het Energieakkoord op pagina 70 is een voorbehoud opgenomen ten aanzien van deze 40% kostenreductie
 • De Rekenkamer heeft in april 2015 een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat alle veronderstelde opbrengsten in het Energieakkoord 24% hoger ligt dan de reële opbrengsten.
 • Voor windenergie zijn historische reeksen beschikbaar (CBS) waaruit blijkt dat de gemiddelde opbrengst in de afgelopen jaren van de bestaande windparken op zee ca 34% bedraagt. Het Energieakkoord en het SDE+ 2014 gaan uit van 50%!

 

Economische effecten afgeleid uit dit onderzoek – verlies van 11500 banen.

 • Jaarlijkse uitgaven langs Nederlandse kust in recreatieve sector bedragen € 4,5 miljard (bron: Pantea)
 • Een terugloop met 15% van de bezoekers resulteert in een afname van bijna  €  675 miljoen.
 • De gemiddelde omzet per werknemer (FTE) in deze sector € 85.000/jaar. (bron: Koninklijke Horeca Nederland)
 • Een terugloop van € 675 miljoen resulteert in een verlies van ca 7900 voltijd banen in de toeristische sector langs de Nederlandse kust. Gezien het seizoens- en parttime karakter is het aantal getroffenen een factor 1,6 groter.  
 • Veel gemeenten langs de Nederlandse kust zijn sterk tot zeer sterk afhankelijk van de inkomsten uit de toeristenindustrie.

 

Werkgelegenheid door windparken – bron: Eneco Luchterduinen

 

 • Basis voor deze berekening is het aantal voltijdbanen tijdens en na de bouw van Luchterduinen, geëxtrapoleerd naar 4450 MW op zee.
 • 8000 voltijd banen tot 2023 (verlopend, want niet alle parken worden gelijktijdig gebouwd)
 • 1400 voltijd banen na oplevering (inclusief alle onderaannemers)
 • Een berekening gedaan door het samenwerkingsverband ‘Platform Maritiemen Windmolenparken laat een terugloop zien van bijna 6000 banen. Het verschil wordt verklaard door het aantal dagjesmensen / verblijfstoeristen dat hierbij gebruikt werd. Dit is aan de behoudende kant.

 

Resultaat Maatschappelijke Kosten Baten Analyse – bron: DECISIO in opdracht EZ

 

 • Maatschappelijk rendement is hoger binnen de 12 mijl zone, dus voordeliger voor minister Kamp
 • Effecten op andere functies zijn vaak negatiever binnen de 12 mijl zone (recreatie, ecologie, zandwinning)
 • Wanneer alle molens voor de Zuid-Hollandse kust (tussen Scheveningen en IJmuiden) geplaatst worden, kost dat  – over de hele periode van 20 jaar – € 200.000 per MW meer.
 • Op basis hiervan hebben wij berekend – en gecontroleerd bij Decisio – dat de gekapitaliseerde waarde hiervan € 700 miljoen bedraagt. Periode bedraagt 20 jaar.
 • Per jaar is dat een verhoging van € 35 miljoen.
 • Minister Kamp heeft in een reactie op Kamervragen eind 2014 gesteld dat het verplaatsen van 700 MW naar IJmuiden Ver een verhoging betekent van € 300 miljoen gekapitaliseerd vermogen. Het verplaatsen van de 2 velden voor de ZH kust zou dus een verhoging van € 600 miljoen betekenen, ofwel € 30 miljoen / jaar.

 

Investeringen en subsidies – bron: ECN SDE+ 2014, Energieakkoord SER 

 

 • Berekeningen van ECN (SDE +2014) gaan niet verder dan 2020. Het grootste deel van de investeringen zal echter gedaan worden na 2020.
 • Subsidie, die zal worden toegekend voor parken te bouwen tot 4450 MW bedraagt € 18.miljard.
 • Totaal investeringen in deze windparken (verhoging van 14% naar 16% van de duurzaam opgewekte energie) zal € 33 miljard (bij terugbrengen van de kosten met 40% per Kwh). Subsidiedeel hiervan is  € 18 miljard, de bouwkosten (3450 MW) circa € 15 miljard.

 

Conclusie

 

 • Windparken van de ZuidHollandse kust naar IJmuiden Ver plaatsen  is – gekapitaliseerde waarde – ca 600 miljoen duurder.
 • Een extra investering van ca 1,7 % van het totaal te investeren bedrag.
 • IJmuiden Ver heeft als bijkomende voordelen dat:
  • er ruimte is om alle windturbines tot 2023 op 1 lokatie te plaatsen.
  • deze turbines 9% meer windenergie opleveren dan dichter bij de kust (gegevens meetpaal RWE)
  • bij plaatsing van bijvoorbeeld 8MW turbines er veel minder turbines nodig zijn. Dit heeft een positieve uitwerking op de funderingskosten (minder funderingen nodig) en op de kabelkosten (minder onderlinge verbindingen)
 • Op termijn – van 16% naar 80% duurzame energie – moeten parken toch ver buiten de 12 mijl zone geplaatst worden. Hiervoor is binnen de 12 mijl zone geen plaats
 • Begin daar dan nu vast mee, want….
 • Strategisch gezien ligt IJmuiden Ver veel aantrekkelijker t.o.v. de (nog te ontwikkelen) internationale grid op zee en sluit daardoor makkelijker aan op de Britse, Duitse en Deense velden.
 • Plaatsing over de horizon laat de werkgelegenheid van ruim 11000 mensen intact
 • Plaatsing over de horizon laat de (in energieakkoord overeengekomen) werkgelegenheid in de windindustrie intact
 • Plaatsing over de horizon geeft Nederland de kans zich als kennisland verder te ontwikkelen en profileren (doelstelling kabinet)
 • Plaatsing binnen de 12 mijlzone zal de door dit kabinet gewenste versnelling ernstig vertragen door te verwachten maatschappelijke weerstand en hieruit voortvloeiende procedures
 • Mogelijke kostenbesparingen – tot de verwachte 40% – hebben niets te maken met de locatie, maar met verwachte ontwikkelingen. Wanneer deze gerealiseerd zouden worden, geldt dat ook voor plaatsing achter de horizon!!