141015 Thalassa_windturbines 700 st_16,5KM_0001

De plannen van ministers Schultz en Kamp zichtbaar gemaakt

In opdracht van strandpaviljoen Thalassa te Zandvoort heeft Bin Architecten in samenwerking met i-photo.nu  (Den Haag) een visualisatie gemaakt van de voornemens van genoemde ministers. Deze fotomontage is exact op schaal en toont het (bedreigende) effect hiervan op de horizon-beleving.  Nu kan minister Kamp wel aanvoeren dat dit ‘op 18 kilometer afstand staat. Waar hebben we het over’, maar deze visualisatie is toch andere koek. Ik hoor u nu vragen: hoezo, koek?

Mogelijk herinnert u zich nog het onderzoek van ZKA – Eindrapport onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme – in opdracht van minster Schultz. Hierin wordt in bijlage 2, foto 4 een montage getoond waarop ca 30 molens zichtbaar zijn op 12 mijl afstand. Op basis van deze visualisatie geeft ongeveer 10% van de ondervraagden aan een strand met dit uitzicht niet meer te bezoeken. Reactie van minister Kamp: ‘mensen gedragen zich toch anders dan ze zeggen te doen.’ Stichting Vrije Horizon onderschrijft dit statement van de minister. Zeker, omdat de realiteit er heel anders uit gaat zien. De vraag is dan niet óf het slechts 10% van de strandbezoekers is die wegblijft, maar hoeveel meer strandbezoekers weg zullen blijven bij dit (voor)uitzicht.

Jammer dat minister Kamp hier zo nonchalant over doet. Temeer omdat, met een geringe aanpassing van de plannen, het uitzicht vrij kan blijven door alle industriële windturbineparken te concentreren op IJmuiden Ver. Mogelijk is er nog een extra besparing te behalen in het onderhoud én de meeropbrengst van 9%, die een groot deel van de meerkosten zullen compenseren.

Zeker is, dat dit plan van de minister de (ondernemers van de) kustgemeenten jaarlijks € 40 miljoen aan inkomstenderving kost. En dat is het minimale bedrag, gebaseerd op 10% wegblijvers die een afbeelding gezien hebben van 30 turbines. Reden om dit onderzoek nog een keer over te laten doen, maar dan met de realistische afbeelding erop?