images

Draaien windmolens op subsidie?

Ter herinnering: Een veel aangehaalde uitspraak van Mark Rutte is dat windmolens op subsidie draaien. Terug te zien op youtube. Dit wordt door Ed Nijpels middels zijn ‘fact checken’ – deels – bevestigd. Zie hieronder de uitkomst.

‘Conclusie: Draaien windmolens vooral op subsidie?

De inkomsten van een windproject dat voldoende rendement genereert voor investeerders, bestaat voor 40-50 procent uit de verkoop van elektriciteit en voor de rest uit subsidie-inkomsten. Of windturbines draaien op subsidie is de vraag stellen: zouden er windmolens zijn zonder subsidies?

Het antwoord daarop is tweeledig. Ten eerste, nieuwe windprojecten zullen zonder subsidie financieel onaantrekkelijk zijn voor investeerders. Ten tweede, sommige bestaande windprojecten zullen stoppen als de subsidie wordt gestopt, maar dit zal niet voor alle projecten gelden. De stelling is dus deels waar.’

De aanloop naar deze conclusie kunt u hier nalezen. De conclusie lijkt ons in elk geval duidelijk.

Om misverstanden te voorkomen: Vrije Horizon is niet tegen windenergie of welke andere vorm van schone energie. Wij realiseren ons dat dit – op zee zelfs aanmerkelijk – duurder is dan bestaande, fossiele bronnen. Wat wij dit kabinet vragen is tweeledig.

1. Ontwikkel een strategische visie tot 2050! En houd op met het ‘sokken stoppen’ waar wij nu mee bezig zijn. 52,6 miljard euro om te komen tot 16% schone energie is heel veel geld! En volgens de Algemene Rekenkamer redden wij het niet met 52,6 miljard, en is er een extra 12, 8 miljard nodig om tot 16% in 2023 te komen. Hoeveel is er nodig tot 2050 om 100% te realiseren? Het lijkt ons dat je daar wel een strategische visie op los mag laten! Het energieakkoord zou deze visie moeten weergeven. Nijpels zal claimen dat deze visie in het Energieakkoord zit. Is dat zo?

Even naar de werkelijkheid: – duurdere – gascentrales liggen stil omdat kolen voor kolencentrales veel goedkoper zijn. En ook veel vervuilender! De deelnemers aan het Energieakkoord, en dan met name de energieleveranciers, kiezen dus voor hun eigen portemonnee. Prima, maar zeg dat dan. En de overheden? De EU heeft ervoor gekozen dat nieuw verkochte dieselmotoren tot 2020 de norm met ruim 200% mogen overschrijden. Waarom? De EU kiest voor de werkgelegenheid van grote autofabrikanten, niet voor schone lucht. En Nederland? Wij reserveren tot 2023 52,6 miljard tot 65,4 miljard euro in de veronderstelling dat wij daarmee minder CO2 uitstoten. Het zou Ed Nijpels als hoeder van het Energieakkoord een fact check waard moeten zijn. Of in elk geval een voortschrijdingsrapportage.

2. Wanneer je zoveel investeert in schone energie, zonder daarbij de garantie te hebben op vermindering van CO2 uitstoot, zorg dan in elk geval dat de natuurlijke uitstraling van onze Noordzee intact blijft. Ontwikkel de turbinevelden op IJmuiden Ver. Dat geeft in elk geval de zekerheid dat de Noordzeekust haar rust en weidsheid behoudt.  En dat is een garantie, in tegenstelling tot de CO2 afspraken uit het Energieakkoord. En dat mag best 2% meer kosten!