trouw_logo 2

Een speelplaats als ‘vergoeding’ – Trouw – 26 augustus.

Wonen bij wind? Dan ook een goede regeling (sick)

De Nederlandse Wind Associatie (NWEA) vindt, dat de “bedrijven die windmolenprojecten ontwikkelen voor elk megawattuur aan opgewekt vermogen jaarlijks 40 tot 50 eurocent in een fonds moeten stoppen waaruit een speeltuin, een parkje of een ander project voor omwonenden kan worden gefinancierd”. In Amsterdam noemt met dat een “gotspe”. Je kunt het ook mosterd na de maaltijd noemen. Eerst maatschappelijke onrust door plaatsing van windturbines zonder in goed overleg te treden met de (behoorlijk direct) betrokkenen, en vervolgens een beetje geld toezeggen om dit “af te kopen”. Door sommigen wordt dit ook beschouwd als zwijggeld, of erger, omkoping.  Rob Rietveld, directeur van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines, (NLVOW), heeft hier desgevraagd op gereageerd. Het hele artikel leest u  hier.

 

Vrij sneaky wordt in het tweede deel van het betreffende  artikel in Trouw terloops gesteld dat uit een enquete door Natuur en Milieu blijkt, dat toeristen niet wegblijven als er windmolens vlak voor hun neus geplaatst worden. Niet feitelijk onderbouwd, geen vragenlijsten, en zeker geen ‘onverdachte bron’. Stichting Natuur en Milieu heeft al eerder, in 2011, een dergelijk onderzoek gedaan. Met als ‘sponsoring partners’  Zeewind en Eneco. Rapport 2011. Je kunt stellen dat de vragen in het onderzoek uit 2011  zeer sturend gesteld zijn. Dat kan ook nauwelijks anders, gezien de missie van Natuur en Milieu, en de sponsoring partners van deze stichting. Prima, maar zeg dat dan ook in je voorwoord.

Het (recente) rapport wat in Trouw aangehaald word, is via Internet niet te vinden is. Er is geen vragenlijst bijgevoegd, en ook geen foto’s welke aan de ondervraagden getoond zouden kunnen zijn. Wij vermoeden dan ook dat het een zelfde, richtinggevende enquete is als in 2011.  Reden om een ingezonden brief naar Trouw te sturen, waarvan men ons verzekerde dat deze een dezer dagen geplaatst gaat worden. Met als referentie het in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerde onderzoek. Met een totaal andere conclusie (op basis van een foto met 29 windmolens op 5,4 km afstand, geen 200). Wordt vervolgd….