VK 20150123

Eet onze overheid van twee walletjes?

Vandaag staat in De Volkskrant een berichtje, waarin aangegeven wordt dat onze overheid € 240 miljoen opgehaald heeft (let wel, niet ‘verdiend’) met de verkoop van ‘overbodig’ onroerend goed. In de slotzin staat, dat er ‘verder veel grond is verhuurd voor agrarische doeleinden en plaatsing van windmolens’

Nu dachten wij altijd dat grondbezitters (niet zijnde onze overheid) een fikse jaarlijkse vergoeding kregen voor het laten plaatsen van windmolens op hun grond. Uit dit – bijna verstopte – berichtje blijkt, dat ook onze Rijksoverheid hier een fors graantje van meepakt. Wel vreemd. Het tekort op de exploitatie van windturbines zit toch in de energieprijzen verwerkt? Begrijpen wij het nu goed dat aan de ene kant de Rijksoverheid zelf grond verhuurt aan exploitanten van windturbineparken? En hier een forse jaarlijkse pacht voor ontvangt? En dat de eindgebruiker volledig opdraait voor de € 18 miljard + via de energierekening?

Het lijkt mij dat ‘onze’ vertegenwoordigers in de Tweede Kamer zo langzamerhand eens volledige opening van zaken moeten vragen aan de Minister over het totale exploitatieplaatje van windmolenparken op land en op zee.  Simpele vragen:

  1. Wat komt er aan jaarlijkse verhuur van grond binnen?
  2. Hoeveel bedraagt de jaarlijkse belastingheffing op de energierekening om de subsidie op de transitie naar herwinbare energie te innen? En dan niet uitsluitend voor windenergie, want dit is maar 2% voor € 18 miljard, maar ook voor bio-massa en alle andere in  SDE+ 2014 genoemde herwinbare energie.

Tijd voor de woordvoerders op de energieportefeuille om hier de minister toch maar eens over te ondervragen? Benieuwd of Jan Vos (PvdA), Rene Leegte, Stientje van Veldhoven en alle andere woordvoerders het exploitatieplaatje überhaupt compleet hebben.

VK 20150123