NOS

ENECO dreigt met vertrek uit Nederland

Het NOS journaal van 15 september opent ‘groots’ met deze kop. Daarna volgt een ‘interview’ met Ron Wit van Eneco. Dit is wat deze werkelijk zegt:

  1. Als het kabinet besluit bestaande vergunningen in te trekken, dan zullen Eneco en andere maatschappijen de komende jaren geen grote windparken op zee kunnen bouwen. Dat betekent dat de doelen van het energieakkoord uit het zicht zullen raken.
  2. We zijn al actief in Engeland en België, maar ook in andere landen. In Engeland zijn we ook bezig ‘met een mogelijk windpark op zee’. Dus als het inderdaad zo is dat de omstandigheden daar gunstiger zijn, dan zullen we daar naar uitwijken.

Wat Ron Wit echt zegt: Als wij onder betere voorwaarden in Engeland een windmolenpark op zee kunnen ontwikkelen, zullen wij dat doen. Dat lijkt ons een zakelijk gezonde beslissing.

Wat de Stichting Vrije Horizon wel bevreemdt, zijn de gebruikte argumenten. Laten we deze even op een rij zetten:

  1. Kamp onderzoekt welke wijze het bouwen van grote windparken op zee voordeliger kan. Niet zo vreemd bij een ‘subsidie’ van € 18 miljard.
  2. Er zijn een negental vergunningen uitgegeven aan diverse energiemaatschappijen voor (kleine) parken op de Noordzee. (vergelijkbaar met Luchterduinen, tussen de 40 en 50 turbines). Deze parken zijn redelijk lukraak gepland en nog niet in de fase van bouw. Er is namelijk nog geen subsidie voor deze parken beschikbaar.
  3. Kamp onderzoekt nu of het voordeliger is grootschalige parken te plaatsen, omdat alleen deze grootschaligheid – naast de verdere technische verbetering van de turbines – de gewenste kostenbesparing van 40% per kWh in gang kan zetten.
  4. Hiervoor wil Kamp zijn handen vrij hebben om de reeds toegewezen gebieden (waaronder IJmuiden Ver, Borssele en Q4 voor de kust van Bergen) opnieuw in te delen.
  5. Het moet toch ook in het voordeel zijn van de ontwikkelaars om voordeliger te kunnen produceren? Daar hebben zij zich aan verbonden in het veelbezongen Energieakkoord.

Het is om zijn minst vreemd wanneer een bedrijf als Eneco (waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van Nederlandse Gemeenten), maar ook andere bedrijven zich geroepen voelen te gaan dreigen met vertrek uit Nederland. (Dat hebben wij overigens de heer Wit van Eneco niet horen zeggen, maar wel de journaallezers). Het klinkt als het onder druk zetten van Kamp om vooral  niets te veranderen aan de reeds uitgegeven, kleinschalige vergunningen. En dat klinkt weer als het ouderwets chanteren door de bij de windindustrie betrokken partijen. Iets waar wij grote vraagtekens bij zetten.

Wat is de realiteit namelijk?

De vergunninghouders (Eneco, Nuon, Essent etc) hebben mogelijk een aantal miljoenen geïnvesteerd in het aanvragen van deze kleinere vergunningen. Wanneer deze vergunningen herzien worden, zijn ze deze investeringen (mogelijk) kwijt. Maar op de reeds toegewezen locaties IJmuiden Ver, Q4 en Borssele kunnen deze zelfde spelers, na de ‘herverkaveling’ zoals Kamp dat mogelijk wil, op zeer korte termijn beginnen met het bouwen van grootschalige parken. 300 tot 350 MW, gekoppeld, aan te sluiten op het netwerk van TenneT.  Dan begrijpen wij niet, waarom Ron Wit zegt dat de ‘doelstellingen van het Energieakkoord uit het zicht zullen raken’.

Wij kunnen niet anders concluderen dat hier sprake is van ‘ouderwets onder druk zetten’. En daarnaast dat de NOS zich inzet om dit in nog sterkere bewoording aan de kijker te presenteren. Waarop vervolgens Mevrouw Van Veldhoven – D66 – zich schaart in de rij van roependen, zonder eerst eens goed te kijken wat er echt gezegd is. Q4 (429 MW, 23 km uit de kust van Bergen) heeft al in 2009 een vergunning toegewezen gekregen. Deze is al een keer verlengd binnen het ‘algemeen pardon’ voor verlengen van bestaande maar nog niet uitgeoefende vergunningen. Ook hier draait het om het toegewezen krijgen van subsidies.

Bekijk het interview hier. Vanaf ca 6 minuut 30 seconden