afbeelding energieakkoord

Energieakkoord

Wij begrijpen het enthousiasme voor het energieakkoord niet echt. Onderbouwingen – 15000 banen – ontbreken, en op pagina 70 staat, dat het bereiken van de 40% kostenreductie onderhavig is aan een aantal factoren (met name na 2020). Conclusie: de mogelijkheid is aanwezig dat de 40% niet gerealiseerd gaat worden.