tweede kamer

Energierekening omlaag – Volkskrant 6-5-2015. Houdt De Volkskrant ons voor de gek?

De Volkskrant schrijft in een (onderstaand na te lezen) artikel dat de energierekening omlaag gaat. Als belangrijkste oorzaken geven zij aan:

  1. Dalende olieprijzen op de wereldmarkt
  2. Betere afstemming tussen de onderlinge netwerken met omliggende landen
  3. Goedkoper inkopen van elektriciteit in met name Noorwegen (witte stroom uit waterkracht) en Duitsland (door Duitsers gesubsidieerde stroom die de Duitsers op dat moment over hebben)

Hoewel het artikel duidelijk lijkt in zijn kop, laat een nadere analyse iets anders zien.

  1. Van die € 200 is € 150 voor de automobilisten. Lagere benzineprijzen. Dit heeft niets te maken met de maandelijkse energierekening.
  2. Slechts € 50 komt ‘ten goede’ aan de huishoudens. Laten wij eens verder rekenen.

Wij vergelijken 2005 en 2014 met elkaaren komen tot de volgende cijfers (na inflatie correctie):

  • De elektriciteitsrekening in euro is in die tijd met (afgerond) 6,5% omlaag gegaan. Dat vind je wel terug op de maandelijkse energierekening.
  • Het verbruik van elektriciteit is met (opnieuw afgerond) ruim 7% gedaald.
  • De gasrekening is in die periode gedaald met 1,7% (na inflatie correctie). Ook dat vind je terug op de maandelijkse energierekening.
  • Het verbruik van gas is gedaald met 11,9%

Lastig lezen en daarom even in een tabel weergegeven voor de periode 2005 tot 2014:

VERBRUIK                           ENERGIEREKENING                                      

Electriciteit                        –    7%                                                    – 6,5%

Gas                                    – 11,9%                                                   – 1,7%

Wanneer het elektriciteitsverbruik met 7% is gedaald en de rekening van elektriciteit met 6,5%, wanneer het gasverbruik met 11,9% gedaald is  en de rekening met 1,7%, hoe kun je dan tot de conclusie komen dat de energierekening omlaag gaat? Lijkt mij een onjuiste conclusie. Zeker ook nog eens als je stelt goedkoper te kunnen inkopen en de olieprijzen in die tijd met ca 50% gedaald zijn. Mogelijk dat Nijpels dit nog even door zijn ‘fact checken’ heen kan halen.

Wanneer je het artikel goed leest, en daarbij ook de grafieken goed bekijkt, kom je tot de conclusie dat er (veel) minder energie verbruikt wordt. Met andere woorden: de verbruiker gaat verstandiger om met energie. En dat is – in ieder geval voor de ‘huishoudens’ waar altijd aan gerefereerd wordt – precies wat in het Energieakkoord staat. De meeste besparing komt uit verstandiger met energie omgaan en je woning isoleren.

Schermafbeelding 2015-05-06 om 12.59.37

Wij vragen ons echt af of die vele tientallen miljarden investeringen in herwinbare energie wel écht noodzaak is. Het Europese verdrag zegt namelijk, dat in 2020 14% van het verbruik uit herwinbare energie moet bestaan. Er staat niet dat wij dit zelf moeten produceren. En dat is precies wat dit artikel weergeeft in de hierboven omschreven tweede reden. Minder kosten door slimmer inkopen. En dan te bedenken dat de consument straks opdraait voor het verschil tussen de prijs van ‘fossiel gewonnen electriciteit (nu ca 4 ct/kwh) en de door de SDE+ gegarandeerde opbrengsten per kWh van 14,5 cent.

In onze ogen is voor Nederland een strategie om te investeren in Nederland als kennisland vele malen interessanter. Zie ook de presentaties van het internationale Thorium symposium in Delft door hier te klikken. Met 1 miljard investering kan Nederland zich nestelen tussen de top van die landen die hier kennis (en geld) in investeren. Dat is nog eens iets anders dan windturbines en zonnepanelen inkopen, of bomen versnipperen voor biomassa. Daarmee ‘krik je de kennis niet op’ en – dankzij de CO2 emissiehandel – breng je ook de CO2 uitstoot niet terug. Kom op minister Kamp. Wanneer je als kabinet de mond vol hebt – en dit als speerpunt in het beleid opneemt – om Nederland als kennisland te profileren, dan zijn we met de nu ingeslagen weg totaal verkeerd bezig. Dit doet ons denken aan de periode vlak voor het doorprikken van de Internet bubbel. Zoveel mogelijk geld verbranden, dat was toen de maat voor succes. en € 80 miljard is nog steeds heel veel!

Hieronder kun je het artikel en de bijbehorende grafieken uit De Volkskrant nalezen.

Schermafbeelding 2015-05-06 om 12.59.24