Schermafbeelding 2015-10-12 om 09.36.09

Geen dubbeltje te veel!!

Het lijkt erop dat de Minister van EZ de lokatie voor windturbinevelden op zee – wel of niet in het zicht van de kust  – uitsluitend op financiële gronden neemt. Geen dubbeltje teveel! En dat terwijl de weerstand hiertegen sterk toeneemt. Inmiddels hebben ook de kustgemeenten Bergen en Wassenaar zich aangesloten bij het Platform Maritieme Windmolenparken, het overlegorgaan van kustgemeenten, provincies, ondernemers, bewoners en belangenorganisaties.

Stichting Vrije Horizon heeft berekend wat de door de Minister geclaimde meerkosten – 1,2 cent per kWh – per gemiddeld huishouden in Nederland betekent. Dit is een verhoging van nog geen 86 cent per jaar op de energierekening. OK, dat zijn bijna negen dubbeltjes per jaar, maar wij vragen ons oprecht af of de waarde van een vrije horizon in geld uit te drukken is. Jesse Klaver, gedreven voorman van Groen Links zegt hierover  in zijn boek ‘De mythe van het economische': ‘Ik wil de status quo doorbreken. Het is mijn inzet om de steeds sterkere tendens om iedere maatschappelijke kwestie te reduceren tot een rekensom tegen te gaan. We weten van alles de prijs maar van bijna niks de waarde.’

Reden voor Stichting Vrije Horizon een ingezonden brief te sturen naar ROmagazine, het vakblad voor ruimtelijke ontwikkeling. Ook veel gelezen op de ministeries. Wij stellen ons op het standpunt dat de (beleving van) een vrije horizon niet in geld is uit te drukken.

Nieuwsgierig? klik hier voor het hele artikel.