IMG_0018

Onderzoek Decisio rammelt, Greenpeace expert in het ‘framen’…. en nog veel meer.

De Minister en zijn rapporten..

Er is weer het een en ander gebeurd in de afgelopen twee weken.  Allereerst heeft de Minister het onderzoek regionale effecten windmolenparken op zee naar de Eerste Kamer verzonden. Met bijbehorende kamerbrief.  Hoewel de opdracht van de Kamer was te berekenen wat de lokale effecten zijn, zoals het wegvallen van omzet en werkgelegenheid, heeft Decisio besloten de oude methode van stal te halen en waarde toe te kennen aan ‘omrijden, tijd besteed, buitenlands bezoek dat verdwijnt en een straffactor’ (wat dat laatste ook moge zijn).

Wij houden het liever simpel. In het rapport staat dat er maximaal 1250 voltijdbanen verdwijnen (op basis van het oude ZKA-onderzoek met afbeeldingen van 30 windturbines op 23 km uit de kust). Een voltijdbaan genereert € 80.000 omzet per jaar. Dan is onze berekening dat over de hele rekenperiode er 1250 banen x € 80.000 x 20 jaar in de betreffende plaatsen een omzetverlies van € 2 miljard plaats vindt. En geen ‘contante waardeverlies van € 90 tot € 285 miljoen’ zoals in het rapport van Decisio staat.

Daarnaast vinden wij het hele rapport rammelen. Het lijkt of het toegeschreven is naar een gewenst resultaat. Er zouden nieuwe ECN-gegevens zijn gebruikt. Wij konden ze in dit rapport niet terugvinden. Daarnaast is, door het loskoppelen van de aanleg en het beheer van het elektriciteitsnet, vergelijking tussen het eerste en dit rapport vrijwel onmogelijk. Onze conclusie: het onderzoek rammelt aan alle kanten!!

Nieuwe publicatie naar effecten windturbines op strandbezoek

Onlangs publiceerde Dr. Ir. H. Stol de resultaten van een onderzoek onder strandbezoekers naar de effecten van windturbines voor de kust. Van Bergen tot voorbij Scheveningen. Met duidelijk andere, veel ernstiger gevolgen dan in het rapport van Decisio zijn opgenomen! Onderzoek, gedaan onder merendeels échte strandbezoekers. Die kunnen zien wat het toekomstbeeld wordt!

Greenpeace en het ‘framen van de boodschap’

Ook liet Greenpeace bij monde van  Joris Wijnhoven, campagneleider bij Greenpeace een ingezonden stuk in het Noord-Hollands Dagblad plaatsen.

Schermafbeelding 2016-02-23 om 16.57.56

En opnieuw blijkt, hoe Greenpeace verworden is tot een expert-organisatie in het verdraaien van feiten. En onterecht en goedkoop inspeelt op sentiment. In eerste instantie wilden wij daar niet eens op reageren. Maar in een discussie op Radio West (hier terug te luisteren) tussen Greenpeace en Stichting Vrije Horizon kwam Greenpeace wéér met hetzelfde goedkope statement. Wat zegt Greenpeace in zowel het Noord-Hollands Dagblad als op Radio West? “Persoonlijk vind ik het leed van een Afrikaanse boer in de Sahel die zijn misoogst aanschouwt of een Filippijn die een familielid betreurt die slachtoffer is van de zoveelste orkaan, zwaarder wegen dan het zicht op een windmolen in de verte” (43 minuten). Erg goedkoop, Joris Wijnhoven van Greenpeace. Beide zaken zijn triest, maar hebben niets te maken met de locatie van de geplande windturbines. Deze opmerking past in het rijtje ‘de correlatie aantonen tussen het aantal geboorten in India en het aantal hartinfarcten in Ierland’. Statistisch kan dat. Maar het één heeft helemaal niets met het ander te maken. Wij noemen dat ‘het framen van een boodschap’.

In hetzelfde interview werd Greenpeace geconfronteerd met een rapport wat zij mede hebben opgesteld, Frisse_Zeewind. Hierin staat onder meer dat de meeste zeezoogdieren rond de 12-mijlzone leven. Stichting Vrije Horizon vindt het dan vreemd dat je juist daar gaat bouwen. Greenpeace antwoordde (op ca 46 minuten)  dat men dan mogelijk een ‘paar slachtoffers onder bruinvissen voor lief moet nemen’. Een paar?? Tien, honderd, duizend, of meer?? En dat voor een organisatie die zich ‘sterk maakt’ voor natuur? Onbestaanbaar!!! Heeft Greenpeace al laten onderzoeken of er verband bestaat tussen het aanspoelen van potvissen en de verstoring door laagfrequente windturbine-geluiden?

Indienen van zienswijzen op de concept milieu effect rapportage (MER)

Ook werd Nederland de afgelopen week uitgenodigd om voor 9 maart een zienswijze in te dienen op de plannen van de Minister op de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapporten kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid)  en op de ‘Concept notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport Transmissiesysteem wind op zee Hollandse Kust (zuid)’ (zie link naar beide rapporten en het indienen van de zienswijze hieronder). Wij roepen iedereen op deze rapporten te lezen en een zienswijze in te dienen. Om het makkelijker te maken zullen wij vanaf 1 maart een aantal ideeën op deze site plaatsen over de onderwerpen die zeker verder uitgezocht dienen te worden in het MER onderzoek.

Zoals gezegd, er is veel gebeurd, de afgelopen weken. Maar het is voor de Minister nog geen gelopen race om de hele Hollandse Kust vol te zetten met windturbines en van onze prachtige Noordzee-horizon een gigantisch industrieterrein te maken. Ofwel de ‘ver(w)industrialisering van onze horizon.

Rapport: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapporten kabelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid) 

Hier Digitale zienswijze indien voor de Kavelbesluiten Hollandse Kust Zuid I en II

Rapport: Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport Transmissiesysteem wind op zee Hollandse Kust 

Hier Digitale zienswijze indienen voor Hollandse Kust zuid – transmissiesysteem wind op zee