China map

Hier breekt mijn klomp…

Minister Kamp legt – volgens dit artikel in De Groene Courant – de loper uit voor Chinese investeerders om te investeren in Windparken voor de Nederlandse kust.

Toch vreemd. De EU ‘frustreert’ de import van – door de Chinese overheid gesubsidieerde – zonnepanelen, terwijl ‘onze’ minister Kamp de deur openzet voor diezelfde Chinese overheid of particuliere investeerders en daarmee (een deel van de) € 18 miljard plus subsidie, op te brengen door de Nederlandse eindgebruiker, naar China sluist.

De minister brengt dit natuurlijk weer als een kans voor de Nederlandse windindustrie (die gebruik maakt van turbines uit Duitsland of China, kabels uit Korea, en zich voornamelijk beperkt tot de bagger- en funderingswerkzaamheden door Nederlandse bedrijven).

Kom op kamerleden, laat je horen en vraag hier eens om een echte uitleg, hoeveel werkgelegenheid dit oplevert en hoeveel subsidie er straks naar China vloeit. (en wees niet tevreden met die halfzachte verklaringen waar kamerleden alleen vriendelijk naar knikken en ‘overgaan tot de orde van de dag’