ansicht

Klik op onderstaande link en onderteken de petitie Ver-zet windmolens

http://www.petities24.com/verzetwindmolens

Zienswijze invullen?

De instructies lees je hier!

Einddatum is nu 11 juni!!

Klik op deze link – https://respons.itera.nl/Formulier/Windenergie-op-zee-zienswijze-voornemen

Hier lees je precies hoe je de zienswijze (die je net hebt aangeklikt) kunt invullen. Dit is een document wat je automatisch download –  Gebruiksinstructie invullen Zienswijze

Vergeet niet: de zienswijze moet uiterlijk 3 juni (NU VERLENGD TOT !! JUNI) verzonden zijn als je via Internet invult. Hij moet uiterlijk op 4 juni bij het ministerie van I&M zijn.

LAATSTE NIEUWS: Omdat er onvoldoende beschikbaarheid was, is de einddatum verlengd tot 11 juni!! Je kunt tot dan je zienswijzen invullen en opsturen! DOEN!!