Nieuwsuur

Interview Ed Nijpels in Nieuwsuur

Uit dit interview interview met Ed Nijpels  (zichtbaar vanaf minuut 10) blijkt opnieuw dat de interviewer zich pseudo kritisch opstelt. Waarom vraagt hij de heer Nijpels niet om een onderbouwing van de genoemde 15000 banen? Waarom wordt er niet gevraagd waar de € 30 miljard terecht komt. Waar worden de windmolens besteld? Waar worden de kabels besteld? Of  waar de € 18 miljard ‘subsidie’ voor de operationele fase  vandaan komt? En hoeveel er bij de verdere transitie na 2023 naar 80% duurzame energie nog bijgelegd moet worden door de gebruikers? Waarom is Nijpels niet transparant en laat hij horen dat de transitie naar duurzame energie elk gezin (veel) geld gaat kosten en dat dit de prijs is die betaald moet worden om schone energie op te wekken?

Uit eigen extrapolatie, gebaseerd op de cijfers van  Eneco’s Luchterduinen, een park van 129 MW, concluderen wij dat 3450 MW  (26,7 keer Luchterduinen) windenergie op zee  (26,7 * 300) 8023 banen creëert tijdens de bouw. Dan moeten wel alle parken gelijktijdig gebouwd worden. Aangepast aan de realiteit dat het laatste park in 2023 operationeel wordt, en aannemend dat er gestart wordt in 2016, is het reëler te veronderstellen dat er (8023 banen / 8 jaar) circa 1000 banen gecreëerd worden.

Voor de operationele fase (na oplevering) resteren er (26,7 * 40)  1068 banen inclusief  onderaannemers. Dit is een één op één extrapolatie. Het is waarschijnlijker dat, door de schaalgrootte van de parken, dit aantal lager zal zijn. Misschien is een uitsplitsing van deze operationele banen ook mogelijk. Hoeveel voor techniek, en hoeveel banen voor zeelieden. Dit laatste omdat er voor zeelieden die nodig zijn voor bewaking en transport vaak een beroep gedaan wordt op Aziatische – lees goedkopere – krachten.

Blijft de vraag hoeveel banen er werkelijk in Nederland gecreëerd worden met deze € 30 miljard en € 18 miljard.