windmolenszandvoort

Kabinet kiest voor drie locaties wind op zee

Het kabinet heeft 26 september een beslissing genomen over de plek waar windmolenparken op zee komen. Tot 2023. Daarna begint de stoelendans opnieuw, met als horizon 2050. Lees de aankondiging hier. Stichting Vrije Horizon is hier niet onverdeeld enthousiast over. Enerzijds is de 5,4 kilometer van tafel. Prima. Anderzijds heeft het het kabinet behaagd om de molens nog heel dik in het zicht te zetten (en niet zoals de Minister van EZ zegt, “je ziet ze nauwelijks”). Dat betekent voor al die bezoekers van de kust van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland, dat zij de zonsondergang kunnen ‘bewonderen’ door een raster hekwerk van windmolens.

Is er dan geen alternatief? Zeker wel. Alle molens tot 2023 kunnen ook op IJmuiden Ver geplaatst worden. Dat is echt uit het zicht. Zoals de Minister van EZ al zegt: “er wordt € 3 miljard bespaard door te clusteren op 3 plekken. En nog eens € 1,2 miljard door binnen de 12 mijlszone te plaatsen. Wij zetten, zolang we de berekeningen niet gezien hebben, hier onze vraagtekens bij. Ten opzichte waarvan zijn deze besparingen? En wat zouden de besparingen zijn wanneer alle windmolens in één groot gebied geclusterd zouden worden? Volgens de MKBA zou er sprake zijn van een besparing van € 700 miljoen in 20 jaar tijd, wanneer alle windmolens (ca 1200) op 5,4 km geplaatst zouden worden. Vreemd dat dit nu € 1,2 miljard is.  Wij zien graag de berekeningen die aan dit besluit ten grondslag liggen, tegemoet. Wij rekenen ook op kritische kamervragen van René Leegte en Jan Vos. Met name de heer Vos heeft de sleutel om plaatsing op IJmuiden Ver te bewerkstelligen. Dan doet hij ook recht aan zijn eerdere uitspraken in De Telegraaf op dit dossier.

Is het besluit definitief? Nee, er zal door het ministerie van Milieu en Infrastructuur nog een ‘Structuurvisie Wind op Zee binnen de 12 mijlzone’ geproduceerd moeten worden. Wij zijn niet van plan deze ongestoord te laten passeren.