IMG_0018

Argumenten document MER kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid)

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapporten kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid). Een hele mond vol. Kort samengevat: Voorbereiding voor de milieu effect rapportage voor het aanwijzen van twee kavels voor de kust van Zandvoort, Noordwijk, Katwijk en Wassenaar.

Zoals eerder beloofd, hierbij een aantal onderwerpen waarop aanvullende informatie / aanvullend onderzoek kan worden gevraagd. Dit overzicht is zeker geen compleet overzicht. Voel je vrij om zelf op deze of andere punten extra informatie/onderzoek te vragen en/of deze punten op een eigen manier te verwoorden in de zienswijze.

Klik op de link Mer Kavelbesluiten  voor alle argumenten en links naar het rapport en de zienswijzen  Daar kun je de argumenten die jou aanspreken, uithalen en in het formulier zienswijze kavelbesluiten invullen. (knippen en plakken)

Je kunt ook rechtstreeks naar het invulformulier gaan door te klikken op formulier zienswijze kavelbesluiten I en II en de argumenten die je zelf belangrijk vindt, invullen. Of argumenten uit de link Mer Kavelbesluiten gebruiken

In het Word document vind je ook de link waar je het rapport kunt lezen (als je dat wilt) en de zienswijze kunt indienen (wel doen). Deze moet uiterlijk op 9 maart ingediend zijn!! Zoveel mogelijk delen en zoveel mogelijk indienen! Laten wij ‘Den Haag’ niet teleur stellen!

Er is nog een tweede document. Voor de zienswijze op het kabeltracé! Zie bericht hieronder. Ook daarvoor geldt: Delen, invullen, opsturen voor 9 maart. Het betreft een tweede zienswijze op een ander rapport.