Unknown

Motivaction Rapport

Lees hier het rapport naar aanleiding van het onderzoek onder Nederlandse en Duitse toeristen door Motivaction in opdracht van het Ministerie van EZ naar beleving van windparken voor de Hollandse kust.

 

beleving-windparken-hollandse-kust-onderzoek-onder-nederlandse-en-duitse-kusttoeristen-2