10294309_618008451614176_6779681695981021321_n

Tweede Kamerleden spreken hun twijfels uit over Near Shore

Kamerleden Vos en Litjens zijn van mening dat de (geringe) besparingen van Near Shore niet opwegen tegen de voordelen van Far Shore.

Donderdag 24 april 2014

De Tweede Kamer voelt op dit moment weinig voor het bouwen van windmolens vlak voor de kust. De VVD wil nu eerst inzetten op grote windmolenparken veel verder op zee. Ook PvdA en D66 sorteren daarop voor. Dit meldt een groot landelijk ochtendblad vandaag.

Het kabinet overweegt om dicht bij de stranden, binnen de 12-mijlszone, groen licht te geven voor windturbines. Maar veel gemeentes verzetten zich daartegen. Zij vrezen dat het toerisme eronder zal lijden, omdat strandbezoekers naar hun mening niet graag tegen windmolens aankijken.

Minister Kamp (Economische Zaken) laat onderzoek doen naar de plussen en minnen van de zogeheten ’nearshore’ parken. Een tussenrapport lekte al eerder via hetzelfde wakkere ochtendblad uit. Daaruit blijkt dat de turbines veel problemen kunnen opleveren, onder andere voor natuurgebieden, visserij en de veiligheid voor de scheepvaart. Het kabinet heeft vijf gebieden op het oog: de Maasvlakte, Noord-Holland, Zuid-Holland, Schouwen-Duiveland en Ameland.

Voor de VVD is het hardnekkige verzet van lokale bestuurders tegen windmolens vlak voor hun stranden reden om het vizier nu te richten op grote windmolenparken veel verder op zee. „De discussie over turbines dicht bij de kust is heel ingewikkeld, met een hoop nadelen”, stelt Kamerlid Litjens. „Daarom moeten we nu aan de slag met parken die verder op zee. Te zijner tijd kunnen we dan kijken of er ook nog turbines binnen de 12-mijlszone nodig zijn.”

De PvdA wacht het onderzoek van Kamp af, maar volgens Kamerlid Vos lijkt het erop dat het kostenvoordeel dat het kabinet verwachtte door windmolens vlak bij de kust te bouwen in plaats van ver op zee, minder groot is dan gedacht. „Waarom zou je dan bewoners tegen je in het harnas jagen?” vraagt de sociaaldemocraat zich af. Hij ziet meer heil in „ver en veel”.

D66-Kamerlid Van Veldhoven wil dat de voordelen van plaatsing in zee, zoals minder overlast, onderzocht worden.

De geraamde besparing van € 285 miljoen euro gaat uit van plaatsing van 3450 MW aan windmolenparken binnen de 12-mijlszone. Dit is in alle opzichten onrealistisch. De maximale capaciteit voor near shore plaatsing is ca 900 MW, de realistische capaciteit is ca 350 MW. Deze laatste houdt rekening met alle “zachte en harde” beperkingen die er zijn. (Bestaande kabels, zandwinning, pijpleidingen, Natura 2000, visserij, gaswinning etc).

Daarmee zullen de besparingen volgens onze eigen berekeningen uitkomen tussen de € 70 miljoen (bij 900 MW) en € 29 miljoen (bij 350 MW).