20110111-schultz-op-de-maasvlakte-2

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee

Het ministerie van I&M heeft de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee ter inzage liggen. Iedereen kan daar een zienswijze op indienen.  In het kort komt het erop neer dat er – wanneer dit doorgang vindt – er een hekwerk van windturbines geplaatst wordt die zichtbaar is van Texel tot voorbij Scheveningen en vanaf de Zeeuwse Noordzeestranden.

Stichting Vrije Horizon vindt, dat de ministers Kamp en Schultz van Hagen onverantwoord omspringen met ons erfgoed, en dit ook voor toekomstige generaties verpesten. Onverantwoord, onomkeerbaar en onnodig! Wij stellen voor deze velden te plaatsen op IJmuiden Ver. Achter de horizon, uit het zicht, met meer windopbrengst. En een mooi neveneffect (sick), geen verlies van banen in de kustgemeenten!

Lees hier de Rijksstructuurvisie

En bekijk hieronder onze visie.

windmolenszandvoort

MKEA 2010 en CPB 2011 – 2nd opinion

In 2010 is er een Maatschappelijke Kosten Effectiviteitsanalyse uitgevoerd, waarin een zestal scenario’s zijn doorgerekend met betrekking tot plaatsing van windmolenparken op de Noordzee.

De conclusies uit de MKEA zijn, dat de scenario’s elkaar niet veel ontlopen. Bekijk hier de hele  MKEA .

Een reden voor Economische Zaken om het CPB in 2011 te vragen om een ‘2nd opinion’.

Het CPB concludeert: ‘Hoofdvarianten met relatief gunstiger exploitatiesaldi kennen tegelijkertijd vaak weer de ongunstigste indirece en externe effecten. De resultaten werken dan tegen elkaar in. De uiteindelijke onderlinge verschillen worden kleiner zeker in verhouding tot het grote investeringsbedrag’ . Men sluit af met ‘Vanuit dat perspectief zijn de onderlinge verschillen dermate klein, dat geconstaeerd dan worden dat ze eigenlijk nauwelijks meer onderscheidend zijn‘.  Hier kunt u de ‘2nd opinion’ van het CPB nalezen.