IMG_6555

Paalzitten voor een vrije horizon – ‘it giet oan’

 

Minister Kamp laat ons zitten – 2’

 

Meer dan veertig kustbewoners, bestuurders en liefhebbers van een vrije horizon, hebben er veel  voor over om te voorkomen dat voor de Hollandse kust een zeer zichtbaar hekwerk van honderden windturbines geplaatst wordt. Van Bergen tot Scheveningen, met hoogtes die de Eiffeltoren naar de kroon kunnen steken.

In samenwerking met Stichting Vrije Horizon, Stichting Ver-plaats Windmolens en Bewoners Leefbare Kust gaan deze ruim veertig personen uit vrijwel alle kustgemeenten van de Hollandse kust, gesteund door honderden sympathisanten, een klok rond zitmarathon houden om minister Kamp te bewegen deze turbines uit het zicht te zetten. Om dit kracht bij te zetten wil men 50.000 handtekeningen ophalen.

Dinsdag 24 augustus is de 6 meter lange basis geplaatst waarop de 14 m hoge constructie op woensdag 27 augustus  rond 16.00 uur wordt gemonteerd.

Donderdag  27 augustus om 12.00 uur precies zal Huig Molenaar van  Paviljoen Thalassa als eerste op het platform plaatsnemen. De paalzitters worden elke 6 uur afgelost. Onder hen ook Wethouders en Burgemeesters van diverse kustgemeente. Ook bij regen en harde wind. Ver-plaatsen is het motto. Alleen bij onweer wordt, om de veiligheid van de deelnemers te borgen,  de stalen constructie ontruimd.

De laatste deelnemer komt op zondag 6 september om 18,00 uur van de paal.

Deze actie wordt die avond afgesloten met een Sundown party. Hiervoor zijn alle leden van Eerste en Tweede kamer evenals de betrokken bewindslieden uitgenodigd.

IMG_6560

Met dank aan Transportbedrijf Gebroeders Paap – Zandvoort, Kema – Zandvoort, Firma Koole – Vijfhuizen en Thalassa – Zandvoort. Zonder hun  steun en vooral het ‘om niet’ verrichten van alle werkzaamheden en inzetten van materiaal, zou dit evenement niet mogelijk zijn!