schermafbeelding-2016-11-08-om-10-05-20

Plaatsing windpark op IJmuiden Ver niet duurder dan Hollandse Kust.

Deze zomer heeft Stichting Vrije Horizon (SVH) geconcludeerd dat het plaatsen van windturbineparken verder uit de kust aanmerkelijk voordeliger is dan door minister Kamp werd gepresenteerd. Dit op basis van verkennende onderzoeken in opdracht van SVH aan ECN en duurzaamheidsadviseur Ardo de Graaf. De Graaf concludeerde op basis van langjarige KNMI metingen en benchmarks van buitenlandse […]

logo

Hulp bij indienen zienswijze uitbreiding 10 – 12 mijlzone

Leeswijzer Dit document is bedoeld als leidraad om jouw argumenten voor de zienswijze (een ‘Zienswijze’ is een document waarop wij als burger kunnen aangeven welke informatie wij missen en waarop wij extra onderzoek zouden willen zien) te formuleren. Het staat je vrij hier toevoegingen bij te maken en/of je eigen woordkeuze te gebruiken. De Ontwerp-Rijksstructuurvisie […]

schermafbeelding-2016-09-26-om-14-34-45

Hulp bij het invullen van de Zienswijze Kavelbesluiten I

26 september Betreft: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapporten kavelbesluiten I  Hollandse Kust (zuid) – hierna te noemen MER kavelbesluiten I . Leeswijzer Dit document is bedoeld als leidraad om jouw argumenten voor de zienswijze (een ‘Zienswijze’ is een document waarop wij als burger kunnen aangeven welke informatie wij missen en waarop wij extra onderzoek zouden […]