Henk Kamp geeft toelichting op werkzaamheden

Oproep aan minister EZ

Eerste oproep aan de ministeries van EZ en I&M, waarin Bewonersplatform Leefbare Kust de ministers oproept geen prachtig stuk natuur vol te bouwen met ‘een parelketting van windmolenparken’. BLK waarschuwt hierin al voor de gevolgen voor het toerisme, op basis van buitenlandse onderzoeken. Ministerie van Economische Zaken

tweede kamer

Oproep leden 1′ en 2′ Kamer

Bewonersplatform Leefbare Kust en Strandpachtersvereniging Zandvoort doen een oproep aan de leden van de Eerste Kamer en Tweede Kamer om het voorstel van minister Kamp te beoordelen vanuit: Wat zijn de financiële consequenties? Wat is de netto opbrengst aan arbeidsplaatsen? Kan het netwerk deze transitie aan? Brief kamerleden 2′ en 1′ kamer