scrobby sands 3 km 100 m

In opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu is er een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd. De versie op deze site is de presentatie van het conceptrapport. De definitieve versie wordt pas vrijgegeven nadat Minister Kamp een besluit heeft genomen. Uit de conceptversie blijkt, dat het plaatsen binnen de 12 mijlzone een ‘Contante Waarde’ voordeel oplevert van bijna € 200 miljoen, terug te vinden op pagina 10 van dit rapport. Dit is berekend over de hele loopperiode, 20 jaar. Hierbij is geen rekening gehouden met het verlies van arbeidsplaatsen langs de Nederlandse kust. Dit kan in het ergste geval oplopen tot 13000 voldtijd banen. €200 miljoen op een een investering van € 14,5 miljard bouwkosten en € 18 miljard investeringskosten. We hebben het dan over een ‘voordeel’ van 0,6%.

 

Bekijk hier de hele presentatie in pdf formaat