ecofys

Kosten / baten analyse plaatsing windmolens op 5,4 km vs 45 km uit de kust

De samenwerkende kustgemeenten hebben bureau Ecofys gevraagd een kostenafweging te maken voor plaatsing vlak voor de kust en ver van de kust. Deze gemeenten hebben (nog) geen inzage gekregen van de definitieve MKBA.

Rapport Ecofys.pdf