zka logo

Op verzoek van de betrokken partijen hebben beide betrokken ministeries een onderzoek laten uitvoeren. Kernvraag: Blijven toeristen badplaatsen bezoeken waar windmolenparken zo dicht onder de kust staan? De uitslag van dit onderzoek was opvallend. Ruim 20% van de ondervraagde (Nederlandse en Duitse) bezoekers geeft aan deze badplaatsen minder of niet meer te zullen bezoeken. Dit heeft een enorme impact op de ondernemers en kustgemeenten in een toch al kwetsbaar marktsegment.

Dit onderzoek gaat overigens uit van een fotomontage, waarbij een park van ca 30 molens op 5,4 km afstand getoond worden (zie bijlagen achter in dit rapport). De realiteit is, dat – wanneer de plannen van ministers Kamp en Schultz doorgaan – er ongeveer duizend molens langs de Nederlandse kust geplaatst zullen worden, van elk ca 170 meter hoog.

Lees hier het hele ZKA rapport.

Weinig tijd? Lees hier de samenvatting van ZKA met de belangrijkste conclusies.