Invloed op toerisme Nederlandse Kust.pdf

Onderzoek wijst uit dat er 5900 banen verloren gaan.