windmolenszandvoort

MKEA 2010 en CPB 2011 – 2nd opinion

In 2010 is er een Maatschappelijke Kosten Effectiviteitsanalyse uitgevoerd, waarin een zestal scenario’s zijn doorgerekend met betrekking tot plaatsing van windmolenparken op de Noordzee.

De conclusies uit de MKEA zijn, dat de scenario’s elkaar niet veel ontlopen. Bekijk hier de hele  MKEA .

Een reden voor Economische Zaken om het CPB in 2011 te vragen om een ‘2nd opinion’.

Het CPB concludeert: ‘Hoofdvarianten met relatief gunstiger exploitatiesaldi kennen tegelijkertijd vaak weer de ongunstigste indirece en externe effecten. De resultaten werken dan tegen elkaar in. De uiteindelijke onderlinge verschillen worden kleiner zeker in verhouding tot het grote investeringsbedrag’ . Men sluit af met ‘Vanuit dat perspectief zijn de onderlinge verschillen dermate klein, dat geconstaeerd dan worden dat ze eigenlijk nauwelijks meer onderscheidend zijn‘.  Hier kunt u de ‘2nd opinion’ van het CPB nalezen.