ecn logo

Door ECN opgesteld concept advies. Dit document dient als basis voor onder meer de berekeningen van de – met de transitie naar herwinbare energie gemoeide – subsidiebedragen. Op pagina 55 en 56 staan de kostprijzen per soort energie per eenheid. Onder meer op basis hiervan worden de subsidiebedragen vastgesteld.

 Conceptadvies basisbedragen SDE+ 2014